Bibliografi
Startside Op E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Her kan du se hvad jeg har publiceret gennem tiden.

Nogle af teksterne er tilgængelige fra denne side i Adobe Acrobat 5.0 format.

Publikationer

bullet

1987

Dansk Sygeplejeråd: Teknologiaftalerne - Hvordan kan de bruges. 1987 København DSR-småtryk nr. 12. Udarbejdet af DSR's teknologiarbejdsgruppe.(Medforfatter)

bullet

1988

Kolbæk R.:: Hvorfor edb/teknologiundervisning i grunduddannelsen til sygeplejerske. I: Sygeplejen på kryds og tværs. Indlæg fra 1. danske sygeplejesymposium 1988 Forlaget Konktekst Odense.  

Kolbæk R.: Interaktionel sygeplejepraksis, Sygeplejens fokus og Sygeplejediagnoser. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. 2. semesteropgave. Upubl.  

Kolbæk R.: Sygeplejeelever skal lære om edb så tidligt som muligt. Sygeplejersken 1988,88: nr. 3 20 januar s.9  

Engholm, P. & R. Kolbæk: Edb-skepsis blev til positiv overraskelse. Sygeplejersken 1988, 88: nr. 8 24.feb. s. 28

bullet

1989

Kolbæk R.:: Computere i sygeplejerskeuddannelsen. 1989 1. udg. Faglig informationsserie nr. 41 København: Dansk Sygeplejeråd.

bullet

1994

Kolbæk R: Sygeplejeinformatik - et overblik over et område. 1994: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. 4. semesteropgave. Upubl

bullet

1996  

Kolbæk R.:“Sygeplejeinformatik - det selvfølgelige speciale - fremtidens løsning på sygeplejes problemer ?”  Kandidatspeciale. Skriftserie fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole nr. 25 1996  

Kolbæk R.:“ Viborg Sygeplejeskoles projektorienterede uddannelsesplanlægningsprojekt for lærerstaben. Synapsis marts 1996

Kolbæk R.:““Methods on introducing Nursing Informatics to Nursing Students”.In: Proceedings from HTE´96. 1. European Conference on health Telematics Education. Korfu, Greese CD-rom The NIGHTINGALE PROJECT - CD-ROM version 1996

Kolbæk R.:“ Mangfoldighed og tendenser i Sygeplejeinformatik. Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 2 okt. 1996. Manus kan hentes her i pdf-format

Kolbæk R: "Sygeplejediagnoser, Teknologisk logik og Praksis" I: E. B. Jørgensen(red.) Sundhedsvidenskabelige praktikker. Akademisk Forlag 1996

bullet

1997

Kolbæk, R.: The SIP-Project - A Push for Technological Innovation in Nursing Education in Denmark. In: U. Gerdin, M. Tallberg, P. Wainwright(ed.): Nursing Informatics - The Impact of Nursing Knowledge on Health Informatics. 1997 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol 64

Kolbæk, R.: Methods of Introducing Nursing Informatics to Nursing Students. In: J. Mantas(ed.): Health Telematics Education. 1997 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol 41 p87-92(edited version)

Kolbæk, R.: Prisen kan være ensomhed - at være sygeplejelærer med et jobindhold splittet op i institutionsinterne og eksterne funktioner. I: Uddannelsesnyt nr. 3 8. årg. Sept. 1997  

Kolbæk, R.: Internet - et sygeplejefagligt værktøj. SIP-Projektet August 1997  

Kolbæk, R.:(red.): Halvvejsstatus for Sygepleje-Informatik-Pædagogik - Projektet November 1996 - November 1997 SIP-Projektet 1997  

Kolbæk, R.:(red.): SIP-Nyt nr 1 SIP-Projektet 1997  

Kolbæk, R.:(red.):SIP-Nyt nr 2 SIP-Projektet 1997  

Kolbæk, R.:(red.):SIP-Nyt nr 3 SIP-Projektet 1997  

Kolbæk, R.:(red.):SIP-Nyt nr 4 SIP-Projektet 1997

bullet

1998

Kolbæk, R.:(red.): SIP-Nyt nr. 1. januar 98. SIP-Projektet

Kolbaek, R.: The SIP project: A national United Approach to Nursing Informatics Education in Denmark. Proceedings from HTE’98. The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. June 1998  

Kolbæk, R.:(red.): SIP-Nyt nr. 2. Juni 98. SIP-Projektet  

Kolbæk, R.: Sygeplejerskers oplevelse af  “bedside” edb-udstyr. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 32. August 1998.  

Kolbæk, R.:(red.): SIP-Nyt nr. 3. Oktober 98. SIP-Projektet  

Kolbæk, R.: IKT og nye muligheder i Sygeplejerskeuddannelsen.  http://www.CTU.dk November 1998  

Kolbæk, R.: The Roots, Values and Logic’s in Nursing Informatics. In: J. Mantas(ed.): Advances in Health Telematics Education - A NIGHTINGALE Perspective. 1998 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol 51  

Kolbæk, R.: Internet i Hjemmesygeplejen. I: Hjemmesygeplejersken nr 1 1998. Kan læses her eller hentes her i pdf-format

bullet

1999

Kolbæk, R.: Internettet - et sygeplejefagligt værktøj. 2. udg 1999

Kolbæk, R et all.: SIP-Projektet Afslutningsrapport. Marts 1999. Viborg Sygeplejeskole.

Kolbæk, R.: Hvad er akademiske kvalifikationer. Uddannelsesnyt nr. 2  10. årg. juni 1999

Kolbæk, R.: Kønsforskelle i anvendelse af Internetbaserede støttegrupper. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 32. 1999

bullet

2000

Kolbæk, R.: Patient data Management systemer  i relation til anæstesisygepleje. Dråben Danmark 15. årg nr. . Marts 2000. Kan downloades her i pdf-format.

Kolbæk, R.: Nursing Informatics lexicon. Dansk version The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. University af Athens. http://nightingale.nurs.uoa.gr/ 

Kolbæk, R.: Nursing Informatics transparencies. Dansk version The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. University af Athens. http://nightingale.nurs.uoa.gr/ 

Kolbæk, R.: Internettet - et sygeplejefagligt værktøj. 3. udv. og rev. udg 2000 Kan downloades her i pdf-format

bullet

2001

Kolbæk, R. : IT- hva for nogen KOMPETENCER ? - Hvad taler vi om ? og hvorfor ? I: Nerven nr. 4/2001. Kan downloades her i pdf-format.

Kolbaek R. & B.H. Larsen: E-mail groups as a mediating tool in nursing education In: Proceedings from ICN2001 22nd Quadrennial Congress. The International Council of Nurses. Copenhagen 2001

bullet

2002

Kolbaek R. & B.H. Larsen: “A posible way to qualify nursing education”. In: Proceedings from Methods in Nursing Education, International Research Conference 22nd-23rd August, 2002 at Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark.  Arranged by The Centre for Innovation in Nurse Training in the County of Aarhus,  Aarhus University Hospital Research Initiative  and The Danish University of Education. In press. 

 

bullet

2003

Kolbæk R.: Postkort fra planeten Google. Sygeplejeskolen nr. 1 2003. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Oversat og bearbejdet til dansk af artiklen: Postcards From Planet Google by JENNIFER 8. LEE. Den originale artikel kan findes her 

 

Kolbæk R.: Fronter. Sygeplejeskolen nr. 3 2003. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt. (genoptrykt i nr. 5 2003)

 

Kolbæk R.: Forbøn som medvirkende faktor i helbredelsen ? Sygeplejeskolen nr. 5 2003. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt.

Kolbæk R: Internet som støtte for undervisning og vejledning – et erfaringseksempel. Tidsskrift for sygeplejersker (under bedømmelse)

Kolbæk R.: Patienters brug af online konsultation hos lægen i Sverige. Resumeer af international forskning. Tidsskrift for sygeplejersker (under bedømmelse)

Kolbæk R.: En faglig udfordring - om fjernundervisning/IT-støttet undervisning på Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt. December

Opdateret 20-02-06 .

       

 

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08