CV- Short Version in English
Startside Op E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Here is a short version of my CV in english

New This indicates that there is new addings to the CV since last update.

Curriculum Vitae

Raymond Kolbæk

Short version New

 

 

Current Positions

Senior Lecturer at the School of Nursing, Viborg County, Denmark

    Topics:

    Health Informatics,

    Leadership & Management,

    Theoretical Nursing.

 

Nordic Unit Chair and IT Coordinator at the Joint Masters Programme between Deakin University - School of Nursing, Melbourne, Australia and school of Nursing, Viborg County, Denmark

    Topics: Unit HNN 715 "Leadership in Nursing."

    ICT as a tool to complete a Aademic Education

 

Competence Unit Manager for the Competence Unit concerning ICT, Learning and Didactics, Leadership/Management and Networking at the University College CVU-MidtVest, Viborg, Denmark

 

Academic and Professional Qualifications

2000- Ph.D in progress, Humanistic Faculty, Institute of Philosophy, Pedagogics and Rethorics, Copenhagen University, Denmark

1992-1995 Ma.Nrs.Sci., Research (cand.cur) Aarhus University, Denmark

1992 Dipl. Sci. (Nrs). Advanced School of Nursing, Aarhus Denmark

1988-1989 Dipl. Edu. Advanced School of Nursing, Aarhus, Denmark

1886 Trained Operating Theatre Nurse.

1982 RN School of Nursing, Viborg Denmark

1975-1977 Medical student, Aarhus University, Denmark (not completed)

 

Research

2000 - 2005 Nursing Students attitudes to ICT in Education and Nursing?  Ph.D in progress, Humanistic Faculty, Institute of Philosophy, Pedagogics and Rethorics, Copenhagen University, Denmark

1999 - 2000: IFS-project. Development of ICT-awareness amongst Post graduate Nurse Teachers in the Danish Nursing Schools.

1998 - 1999: An@tomy - development of a webbased tool for teaching Anatomi.

1997 - 1999: SIP-project. Development of a ICT based platform for dissimination of ICT in the Learning invironment at the Danish Nursing Schools.

1996 – 1999 - Nursing Informatics Generic High-level Training in Informatics for Nurses General Applications for Learning & Education -  NIGHTINGALE  - EU-project.

 

Publications

Dansk Sygeplejeråd: Teknologiaftalerne - Hvordan kan de bruges. 1987 København. In: DSR-småtryk nr. 12. Udarbejdet af DSR's teknologiarbejdsgruppe.(Co writer)

Kolbæk R.:: Hvorfor edb/teknologiundervisning i grunduddannelsen til sygeplejerske. In: Sygeplejen på kryds og tværs. Indlæg fra 1. danske sygeplejesymposium 1988 Forlaget Konktekst Odense.

Kolbæk R.: Interaktionel sygeplejepraksis, Sygeplejens fokus og Sygeplejediagnoser. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. 2. semesteropgave. Unpubl.

Kolbæk R.: Sygeplejeelever skal lære om edb så tidligt som muligt. In: Sygeplejersken 1988,88: nr. 3 20 januar p.9

Engholm, P. & R. Kolbæk: Edb-skepsis blev til positiv overraskelse. In: Sygeplejersken 1988, 88: nr. 8 24.feb. p. 28

Kolbæk R.:: Computere i sygeplejerskeuddannelsen. 1989. In: 1. udg. Faglig informationsserie nr. 41 København: Dansk Sygeplejeråd.

Kolbæk R: Sygeplejeinformatik - et overblik over et område. 1994: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. 4. semesteropgave. Unpubl.

Kolbæk R.:“Sygeplejeinformatik - det selvfølgelige speciale - fremtidens løsning på sygeplejes problemer ?” Kandidatspeciale. Skriftserie fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole nr. 25 1996  (Eqv. Master Research Thesis)

Kolbæk R.:“ Viborg Sygeplejeskoles projektorienterede uddannelsesplanlægningsprojekt for lærerstaben. In: Synopsis marts 1996

Kolbæk R.:““Methods on introducing Nursing Informatics to Nursing Students”.In: Proceedings from HTE´96. 1. European Conference on health Telematics Education. Korfu, Greese CD-rom The NIGHTINGALE PROJECT - CD-ROM version 1996

Kolbæk R.:“ Mangfoldighed og tendenser i Sygeplejeinformatik. In: Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 2 okt. 1996.

Kolbæk R: "Sygeplejediagnoser, Teknologisk logik og Praksis"  In:  E. B. Jørgensen(red.) Sundhedsvidenskabelige praktikker. Akademisk Forlag 1996

Kolbæk, R.: The SIP-Project - A Push for Technological Innovation in Nursing Education in Denmark. In: U. Gerdin, M. Tallberg, P. Wainwright(ed.): Nursing Informatics - The Impact of Nursing Knowledge on Health Informatics. 1997 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol 64

Kolbæk, R.: Methods of Introducing Nursing Informatics to Nursing Students. In: J. Mantas(ed.): Health Telematics Education. 1997 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol 41 p87-92(edited version)

Kolbæk, R.: Prisen kan være ensomhed - at være sygeplejelærer med et jobindhold splittet op i institutionsinterne og eksterne funktioner. In: Uddannelsesnyt nr. 3 8. årg. Sept. 1997

Kolbæk, R.: Internet - et sygeplejefagligt værktøj. SIP-Projektet August 1997

Kolbæk, R.:(red.): Halvvejsstatus for Sygepleje-Informatik-Pædagogik - Projektet November 1996 - November 1997 SIP-Projektet 1997

Kolbæk, R.:(red.): SIP-Nyt nr 1 SIP-Projektet 1997

Kolbæk, R.:(red.):SIP-Nyt nr 2 SIP-Projektet 1997

Kolbæk, R.:(red.):SIP-Nyt nr 3 SIP-Projektet 1997

Kolbæk, R.:(red.):SIP-Nyt nr 4 SIP-Projektet 1997

Kolbæk, R.:(red.): SIP-Nyt nr. 1. januar 98. SIP-Projektet

Kolbaek, R.: The SIP project: A national United Approach to Nursing Informatics Education in Denmark. Proceedings from HTE’98. The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. June 1998

Kolbæk, R.:(red.): SIP-Nyt nr. 2. Juni 98. SIP-Projektet

Kolbæk, R.: Sygeplejerskers oplevelse af “bedside” edb-udstyr. In: Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 32. August 1998.

Kolbæk, R.:(red.): SIP-Nyt nr. 3. Oktober 98. SIP-Projektet

Kolbæk, R.: IKT og nye muligheder i Sygeplejerskeuddannelsen. http://www.CTU.dk November 1998

Kolbæk, R.: The Roots, Values and Logic’s in Nursing Informatics. In: J. Mantas(ed.): Advances in Health Telematics Education - A NIGHTINGALE Perspective. 1998 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol 51

Kolbæk, R.: Internet i Hjemmesygeplejen. In: Hjemmesygeplejersken nr 1 1998.

Kolbæk, R.: Internettet - et sygeplejefagligt værktøj. 2. udg 1999

Kolbæk, R et all.: SIP-Projektet Afslutningsrapport. Marts 1999. Viborg Sygeplejeskole.

Kolbæk, R.: Hvad er akademiske kvalifikationer. In: Uddannelsesnyt nr. 2 10. årg. juni 1999

Kolbæk, R.: Kønsforskelle i anvendelse af Internetbaserede støttegrupper. In: Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 32. 1999

Kolbæk, R.: Patient data Management systemer i relation til anæstesisygepleje. In: Dråben Danmark 15. årg nr. . Marts 2000.

Kolbæk, R.: Nursing Informatics lexicon. Dansk version The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. in press

Kolbæk, R.: Nursing Informatics transparencies. Dansk version The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. in press

Kolbæk, R.: Internettet - et sygeplejefagligt værktøj. 3. udv. og rev. udg 2000

Kolbæk, R. : IT- hva for nogen KOMPETENCER ? - Hvad taler vi om ? og hvorfor ? In: Nerven nr. 4/2001

Kolbaek R. & B.H. Larsen: E-mail groups as a mediating tool in nursing education In: Proceedings from ICN2001 22nd Quadrennial Congress. The International Council of Nurses. Copenhagen 2001

Kolbaek R. & B.H. Larsen: “A posible way to qualify nursing education”. In: Proceedings from Methods in Nursing Education, International Research Conference 22nd-23rd August, 2002 at Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark.  Arranged by The Centre for Innovation in Nurse Training in the County of Aarhus,  Aarhus University Hospital Research Initiative  and The Danish University of Education. In press.

Kolbæk R.: Postkort fra planeten Google. Sygeplejeskolen nr. 1 2003. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Oversat og bearbejdet til dansk af artiklen: Postcards From Planet Google by JENNIFER 8. LEE.

Kolbæk R.: Fronter. Sygeplejeskolen nr. 3 2003. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt. (genoptrykt i nr. 5 2003)

Kolbæk R.: Forbøn som medvirkende faktor i helbredelsen ? Sygeplejeskolen nr. 5 2003. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt.

Kolbæk R: Internet som støtte for undervisning og vejledning – et erfaringseksempel. Tidsskrift for sygeplejersker (in press)

Kolbæk R.: Patienters brug af online konsultation hos lægen i Sverige. Resumeer af international forskning. Tidsskrift for sygeplejersker (in press)

Kolbæk R.: En faglig udfordring - om fjernundervisning/IT-støttet undervisning på Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt. December 2003

Kolbæk R.: En rejsebeskrivelse fra The BETT Show. Nyhedsbrev for Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Marts 2004

 

Teaching and Professional Experience

2002- Lecturer, School of Nursing, Deakin University at the Master of Health Science, Nursing, HNN715

2001- IT supervisor and supporter on the Master of Health Science, Nursing Programme, Distance Learning, School of Nursing, Viborg, Denmark

1989 - 1993 External Lecturer at the School for Advanced Nursing, Aarhus University, Denmark.

1988 -  Lecturer, Viborg School of Nursing, Viborg

1986 - 1988 External lecturer, School of Nursing, Viborg, Denmark

1982 - 1986 Nurse at  psyciatric, medical and surgical wards

1981 - 1991 Member of the County Board of Viborg –The Danish Nurses Organisation.

 

Memberships:

1998 – The Danish Society for Medical Informatics

1995 – The Danish Society for Academic Nurses

1988 – The Danish Professionel Society of Nurse Teachers and Educators.

1979 – The Danish Nurses Organisation

 

 

This page was made 07-10-02

 

Updated 20-02-06 .

 

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08