CV
Startside Op E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Her er mit CV. Dette opdateres når der sker nyt på den front

Denne side er under ombrydning, da jeg har fundet ud af, at formateringer med tabulator ikke lige er sagen på en hjemmeside. Derfor er jeg ved at lægge alle poster ind i tabeller

CV for Raymond Kolbæk pr. 14/10-2008

1. Baggrund

1972 Realeksamen (Langmarkskolen - Horsens)
1975 Studentereksamen, Matematisk, biologisk linie (Horsens Statsskole)
1975-1977

Stud. med. (Århus Universitet - herunder studenter vagter på forskellige sygehuse i

Jylland og fast ferievikar på røntgenafdelingen, Vejle Sygehus)

1982

Sygeplejerskeuddannelse. (Viborg Amtskommunes Sygeplejeskole i Viborg.)

Praktik på Viborg og Skive sygehuse samt Karup og Viborg kommuner)

2. Beskæftigelse efter endt grunduddannelse

1982-1986 Sygeplejerskearbejde indenfor psykiatriske, medicinske og kirurgiske områder
1986-1988 Vikar for Sygeplejelærer. Viborg Amtskommunes Sygeplejeskole i Viborg
1988 - 2004 Sygeplejelærer. Sygeplejeskolen I Viborg Amt - Viborg Afdeling
2004 - 2005 Kompetenceenhedsleder for Kompetenceenhed for ledelse og organisation, IT- og mediepædagogik samt IT-didaktik og netværksorganisering. Viden- og udviklingscentret, CVU Midt-Vest.
2004 - 2006 Sygeplejelærer, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, CVU MidtVest.
2006-2007 Sygeplejelærer, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg, cvu Vita
2006-2008 Leder af Projektet Videncenter for Virtuel Vejledning, Campus Holstebro, cvu vita
2008 - Underviser, Sygeplejerskeuddannelsen, Den Sundhedsfaglige Højskole, Campus Viborg, VIA University College Denmark

3. Efteruddannelsesaktiviteter  

3.1 Organisatoriske kurser/konferencer  

1980-1981 DSR' Talspersonsuddannelse  
1983-1985  DSR's Tillidsrepræsentantuddannelse  
1983 DSR's Pædagogisk Instruktøruddannelse  
1983 Personaleevaluering - et middel til vækst og udvikling DSR  
1984-1988 DSR's Amtsbestyrelseskurser - Institutionsbudgetter/Budgetplanlægning/  Samarbejdsudvalgsaftaler
1985 Teknologi og medbestemmelse DSR/FTF
1987 Underviserkonference - DSR/FTF

3.2 Faglige Kurser

1983-1984  Kommunikation og kropssprog I-II Dansk Sygeplejeråd (kursusleder)  
1986  Cytostatikakursus - Dansk Sygeplejeråd (kursusleder)
1990-1991 Psykologiske grundbegreber og metoder - Folkeuniversitetet.
1991 Afviste ansøgere - Studievejlederkursus Århus Universitet
1993 Grundkursus for Studie- og erhvervsvejledere - Undervisningsministeriet/ Københavns Universitet
1993 Internatkursus for studievejledere ved sygeplejerskeuddannelsen.
1994  Den pædagogiske dialog - om samarbejdet mellem praktikvejledere, ledere og skole. Dansk Sygeplejeråd
1997 Internet i sundhedsvæsenet - Kommunedata - Århus
1997 Fundraising - Bomann Kommunikation - Viborg
1997 Evidencebased practice i sundhedsvæsenet - DSMI/DSKS - KAS Herlev
1997 Temadag - Sundhedsfaglig dokumentation vha. Internet - DSMI -Skejby -Århus
1998  Fagengelsk - om sprogligt indhold og form for viderekomne.  Danmarks  Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet
2007 Fagengelsk - Internt kursus for personale ved Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg.

3.3 Konferencer/symposier og seminarer:

1986 Kvinder og Teknologi - seminar Dansk Kvindesamfund. (deltager)  
1987 Sygepleje og teknologi - National konference. Dansk Sygeplejeråd (medplanlægger - deltager)  
1988 Sygeplejen på kryds og tværs - Nationalt symposium (indlægsholder - deltager)
1989 Informationsteknologi i sygeplejen - redskab udfordring eller trussel ? Nordisk konference Sygeplejerskernes samarbejde i Norden (deltager)  
1990 EURIT 90 A European Conference on Technology and Education. Herning- Danmark (deltager)
1991 Er Uddannelsesteknologi værd at investere i ? National konference - Teknologinævnet. (deltager)
1991 Sygepleje og teknologi - national konference - Dansk Sygeplejeråd (indlægsholder - deltager)
1992 EDB i Sundhedsuddannelserne - National Konference - ARF, DSR, Orfeus (indlægsholder - deltager - medplanlægger)
1993 Nursing Diagnosis - Creating a International Platform International konference - København DISS (deltager)
1996 Medical Informatics Europe 96 - København Konference (Deltager)
1996 TELENURSE 1 Athen Konference om den Internationale klassifikation for Sygeplejepraksis. (deltager)
1996 Health Telematics Education 96  Korfu Konference ICN (deltager Indlæg)
1996 Den nationale TELENURSE konference Odense DISS (deltager)
1996 NIGHTINGALE - User and Policy Maker Group seminar Holland (deltager - indlæg)
1996  NIGHTINGALE - User and Policy Maker Group seminar Korfu (deltager - indlæg)
1996 Teknologikonference 96 Dansk Sygeplejeråd - (deltager og indlæg)
1997 Telematics Education - NIGHTINGALE - seminar Danmark (deltager og indlægsholder)  
1997 Educators Meeting Seminar Athen, Grækenland (deltager og indlæg)
1997 Health Telematics Education 1997, Lisabon, Portugal Konference (deltager og indlæg)
1997 Fra projekt til drift.  CTU-konference - København (deltager)  
1997 Nursing Informatics 1997 - Stockholm, Sverige (deltager - posterpræsentation, Co Chair for en session)
1997 Kommunikation i Sundhedsvæsenet - konference Filosofisk Institut - Århus (deltager)
1997 Teknologivurdering i Sygeplejen - seminar DSR København (deltager og indlæg)
1998 Regional IKT-konference CTU  Skive (deltager og indlæg)
1998 The Second FINE Conference on Nurse Education: Educating caring nurses in a technological world. European Federation of Nurse Educators FINE Æbeltoft (deltager og indlæg)
1998 3rd European Conference on Health Telematics Education Athens, Greece (deltager og indlæg)
1998 Udfordringer for alle. IKT og de nye muligheder i uddannelsessektoren. National konference CTU. København (deltager og indlæg)
1998 National Teknologikonference - Aktuelle udviklingstendenser i sundhedsvæsenets   brug af IT. Dansk Sygeplejeråd Nyborg. (Indlæg og deltager)
1998 Mellemlange Sundhedsuddannelser-udviklingstendenser og internationale erfaringer. Evalueringscentret, Sundhedsuddannelsesrådet & Sundhedskartellet. Ålborg.
1998 Educators meeting. Seminar NIGHTINGALE-Projektet Leuven - Belgien. (Indlæg og deltager)
1999 Afslutningsseminar - SIP-Projektet. Viborg. (Indlæg, deltager og arrangør)
1999 IT-konference. Forsknings- og udviklingscenter for multimedieudvikling. Skive (Indlæg og deltager)
1999 Informationsteknologi i sundhedsvæsen og undervisning. Dansk Sygeplejeråds teknologikonference. Nyborg (3 indlæg, deltager, Workshopbestyrer)
1999 ICNP - Broen mellem forskning og praksis. Dokumentation og kvalitetsudvikling vha. ICNP.  Den 2. Danske telenursekonference. Odense. (deltager)  
1999 Den regionale udfordring- uddannelse set i et teknologisk udviklingsperspektiv. CTU-konference. København
1999 MTV - Medicinsk Teknologivurdering årsmøde Sundhedsstyrelsen. Århus. (deltager)
1999  Educators meeting. NIGHTINGALE-Projektet Athen - Grækenland.
2000 Formidling og evaluering af IKT-projekter. Konference CTU København (deltager)
2000 Kompetenceudvikling - IKT og lærernes efteruddannelse. CTU København.(deltager)
2000 ”Kvalitet i den teknologistøttede uddannelse/efteruddannelse” Danmarks Pædagogiske Universitet – Skive afdeling. 
2000 ”IT og Nøglekompetencer” - FUIP/AU - Skive  
2000 ”Læring.2000”  Learning Lab Denmark. Åbningskonference (6.-7. november)
2000 ”IT-udviklingen i sundhedssektoren” - Dansk Sygeplejeråd. Teknologikonference - Nyborg) (20.-22. november)
2001 ”IT og regional udvikling” – FUIP/AU. Afslutningskonference  Skive (24. januar)
2001 ICN - Verdenskongres for Sygeplejersker - København (10-15 juni) (Deltager og Indlæg, samt paper)
2002 International Research & Development Conference on "Methods in Nursing Education", Denmark 22.-23. August 2002 (indlæg og deltager)
2003 E-læring i Sundhedssektoren - belyst ved cases fra Danmark og Norge. Kompetencedeling.dk (deltager og indlæg om implementering af LMS-systemer i en videregående uddannelse)
2004 The BETT-show. Verdens største udstilling for E-learning teknologi. London -England (deltager)
2004 Ledelseskonference den 25 marts. Århus -  JCVU & Lederakademiet
2004-2007 IVINURS
2008  

3.4 Studieture:  

1990 Skien Sykepleierhøgskole - Norge - 1 uge  (Uddannelsesplanlægning)
1990 Det svenske Institut for Sykepleierutbildning och research i Helsingfors - Finland - 1 uge (Uddannelsesplanlægning)
1990 Institut for pædagogik - Roskilde Universitetscenter - 1 dag (Uddannelsesplanlægning)
1999 School of Nursing, Faculty of Health Sciences, Deakin University. Melbourne -  Australien (3uger) (Uddannelsesudvikling og planlægning af internationalt semester)
2005  School of Nursing, University of Maryland, Baltimore, USA (10 dage) (Elæringsimplementering- udvikling, Læringsobjektudvikling og færdighedslaboratoriers opbygning og integration i en bacheloruddannelse)
2006  School of Nursing, University of Chaing Mai, Thailand (elæring og færdighedslaboratorie)
2008 School of Nursing, Faculty of Medicine, Nursing Health Sciences, Deakin University. Melbourne -  Australien (3uger)

4. Nævn og Arbejdsgrupper  

1981-1989 Medlem af bestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd- Viborg Amtskreds - herunder formand for arbejdsgrupper og redaktør for amtskredsens medlemsblad.
1986-1989 Medlem af Dansk Sygeplejeråds centrale teknologiarbejdsgruppe
1991 Sygeplejeskolernes lærerrepræsentant i en arbejdsgruppe nedsat af Amtsrådsforeningen til udarbejdelse af kravspecifikation til til et studieadministrativt edbsystem - SOSU.  
1991-1992 Medlem af Faglig Sammenslutning for Sygeplejelærere's teknologigruppe, efter 1992 konsulent for gruppen.
1992 Sygeplejeskolernes repræsentant i en arbejdsgruppe nedsat af Amtsrådsforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Orfeus (Amter og kommuners programudviklingsselskab) til udvikling og afholdelse af en konference for de grundlæggende og videregående social og sundhedsuddannelser med det formål at introducere edb i undervisningen.  
1992-1993 Medlem af Danske edb-sygeplejerskers ekspertgruppe
1994 Medlem af Danmarks Sygeplejerskehøjskoles eksamensankenævn  
1994- 2001 Beskikket censor ved Sygeplejerskeuddannelsen.
1995-1999 Formand for Rektorforsamlingens teknologiarbejdsgruppe - til fremme af teknologianvendelse i sygeplejerskeuddannelsen.  
1996 - Formand for den regionale edb-arbejdsgruppe i sygeplejeskolernes region 3
1996-1999

De danske sygeplejeskolers repræsentant i det internationale EU-projekt NIGHTINGALE (Nursing Informatic Generic High-level Training in Informatics for Nurses Generel Applications for Learning and Education)

1997-1999 National/regional projektleder på SIP-projektet
1999-2000 Regional projektleder på IFS-projektet
2000 Member of Scientific Review-panel for Nursing Informatics 2000 New Zeeland.
2000 - Webmaster for FS8 (Faglig sammenslutning for undervisende sygeplejersker) hjemmeside
2001 Deltagelse i Learning Lab Denmarks Rundbordssamtaler mhp. vidensopsamling fra det nu nedlagte CTU.
2002 - Amtsrådsforeningens repræsent i styregruppen for SUND-IT. Pædagogisk kørekort for de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. UNI-C
2002 Member of Scientific Review-panel for Nursing Informatics 2003 Brasilien
2003 Member of Scientific Review-panel for Nursing Informatics 2004 Californien
2005-2007 Projektrådgiver på FoU-projekter vedr. IT og læringsobjekter
   

5. Videreuddannelsesaktiviteter

1988-1989  Sygeplejefagligt Diplomstudium med speciale i undervisning og uddannelsesplanlægning. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet  
1991 Sygeplejefagligt Diplomstudium med speciale i Sygeplejevidenskab. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet  
1992-1995 Cand. Cur studiet. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet.
2000 - Ph.d studerende under samarbejdsaftalen mellem Viborg Sygeplejeskole og Humanistisk Fakultet - Københavns Universitet.

6. Andre aktiviteter  

1983-1988 Underviser på DSR's Tillidsrepræsentantkurser  
1988-1989 Medplanlægger af og underviser på "Teknologi-afskrækkerkurser for sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd  
1989-1991 Underviser på Viborg Amts efteruddannelseskurser for sygeplejersker i "Sygepleje og teknologi" og på efteruddannelse for Intensiv og coronarsygeplejersker i "Sygepleje, overvågningsteknologi og etik"  
1988-1999 Ansvarlig for indkøb, vedligehold, drift af edbudstyr og undervisning i brugen på Viborg Sygeplejeskole for såvel personale som elever/studerende.
1988 - Gæstelærer på flere sygeplejeskoler og amtskredse i temaet "Sygepleje og teknologi"  
1990 Uddannelsesplanlægger af 1990 studieordningen ved Viborg Sygeplejeskole  
1990-1991 Arrangeret kursus for Sygeplejeskolen i Storstrøms amt i "Brug af og indførsel af teknologi i sygeplejerskeuddannelsen"  
1991-1992 Underviser ved Efteruddannelse for Ledere i sygeplejen - Fyns amt i emnerne "Plejetyngdemåling, ressourcestyring og edb" samt "Ressourcestyring og sygeplejediagnoser"
1990-1998 Ekstern forelæser og timelærer ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole (Århus - København) i temaerne "Teknologi i undervisningen", "Sygeplejediagnoser", "Sygeplejeinformatik" og "Informatik i sygeplejen - den ledende sygeplejerskes opgaver og ansvar"  
1995 Gennemgående underviser på "5 ugers introduktionskursus for bosnisk sundhedspersonale til det danske sundhedsvæsen" Dansk Sygeplejeråd, Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.  
1996 Underviser på kurset "Projekt faglig udvikling" DSR Vilvorde i "IKT og undervisning"
1996-1999 Projektleder for et nationalt CTU financieret IKT-projekt  Sygepleje - Informatik - Pædagogik.  
1997 Nursing Informatics Curriculum DISS - København  
1998  Landskursus for Kliniske oversygeplejersker. Århus (indlæg)  
1998-2001 Underviser på kurset  “Dokumentation i sygeplejen” i “Sygeplejeproces og standardplejeplaner udfra en kritisk analytisk synsvinkel.” Kursusafdelingen - Sygeplejeskolen i Århus.  
1997-1999 Underviser på “Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje” i "Sygeplejeinformatik i forhold til livsverden og systemtænkning."  
1999  IT-Ugekursus. Viborg Sygeplejeskole (arrangør, underviser og deltager)  
1999   Informationsteknologi i Social- og Sundhedsuddannelserne.Temadag  Social- og Sundhedsskolen Århus. (indlæg)  
1999 Dansk Sygeplejeråds 100 års jubilæumsfagdag Odense. Indlæg og deltagelse)  
1999 Landskursus for anæstesi- og intensivsygeplejersker. Horsens. (Indlæg)  
2000 Informationsteknologi i sygeplejen. Amtskonference  DSR Viborg (indlæg, deltager, medarrangør)  
2000 25 års jubilæumslandskursus for sygeplejersker ved operations-,  skade- og modtageafdelinger, kirurgiske ambulatorier samt sterilcentraler. Middelfart.  (Indlæg)  
2000  "IKT og Undervisning" Temadag for SOSU-skolerne i Fyns Amt (Indlæg)  
2000 Ph.d-projektfremlægning for Nordplussamarbejdet - Viborg Sygeplejeskole (Oktober)
2001 Ph.d- projektfremlægning  for gæster fra Deakin University, School of Nursing, Australien ( januar 2001)
2001 Ph.d projektfremlægning  for gæster fra Manchester University ( februar 2001)
2001 ”Information literacy”. Kursusafdelingen på Thisted Sygeplejeskole - Kursusudvikling og gennemførelse 
2001 "IT-integration i undervisningen" Studiebesøg - undervisere fra Sykepleierhøgskolen i Tromsø.
2001 "Rundbordssamtale" Learning Lab Denmark - Vidensopsamling fra det nu nedlagte CTU  
2001 "Anvendelse af IT i klasserummet" - Temadag på Hospitalslaborantskolen i Århus ( oplæg og drøftelse med lærerkollegiet)  
2001

Ph.d.- studier i sundhedssektoren - forskellige emner, modeller og erfaringer - temamøde i Sundhedsnetværket – Ålborg Universitet (indlæg)

2001 Viborg Amts forskerkursus 2001 indlæg om mit ph.d. projekt som eksempel på en humanistisk forskningstilgang.
2001 "Hvordan uddanner vi 70.000 medarbejdere til den elektroniske patientjournal". Indlæg om "sundhedsprofessionelle’s IT-kompetencer" på Dansk Selskab for Medicinsk Informatik’s temadag
2001 "Informationskompetence - hvad er det ?" indlæg ved Dansk Sygeplejeråd-Viborg Amtskreds TR-møde.
2002 Informationsteknologi i sygeplejen. Amtskonference DSR Viborg (indlæg, deltager, medarrangør)
2002 "Dokumentation på Tværs" - Pilotprojekt på Viborg-Kjellerup Sygehus (gennemført temadag)
2002 "Sygeplejes mange ansigter" temadag Masteruddannelsen - Viborg Sygeplejeskole: (Indlæg om "IT’s mange ansigter i sygepleje og uddannelse")
2003 Konferencesystemer og den pædagogiske dimension i anvendelsen af it i undervisningen. Den regionale IT-netværksgruppe (indlæg, deltager og medarrangør)
   

7. Ph.D. relevante kurser  

1999-2000 Deltaget i kvalificeringsaktiviteterne på Viborg Sygeplejeskole under samarbejdsaftalen mellem Københavns Universitet og Viborg Amt (Human- og samfundsvidenskabelig teori og metode og Videnskabshistorie)
1999 Ph.d. forelæsninger i "Forskningsmetode"og "Sygeplejeforskning" ved Deakin University- School of Nursing og "Bioetik" ved Monash University - Centre for Bioethics  
2000  "Humanistisk Sundhedsforskning" - Gilleleje Norfa-kursus. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet.(30 timer)  
2000 Ph.d. seminar "Spørgeskemaer" i Viborg
2000 Ph.d. kursus: "Korrespondanceanalyse" i Viborg
2000 Ph.d. seminar "Symbolsk magt og sprog” i Viborg (1/16 årsværk)
2001 Ph.d. seminar i Viborg - Sociologiens klassikere (1/16 årsværk)
2001 Ph.d. seminar "Bourdieu - The Rules of Art". på Københavns Universitet (1/16 årsværk)
2001

Ph.d. Workshop: "Socialkonstruktionisme og klasserumsforskning" Viborg-seminariet(1/16 årsværk)

2001 Ph.d. Workshop:"Kulturel kapital og sociale klasser som forklaring på sociale fænomener i uddannelsesforskning: teorier og metoder" Uppsala universitet, (1/16 årsværk) 
2001 Ph.d kursus "Kvalitativ Interviewteknik" Psykologisk Institut - Århus Universitet  (1/16 årsværk) 
2002 Læring i virtuelle kontekster-begreber, problemstillinger, praksis. ph.d. seminar Videnscenter for læreprocesser. Aalborg Universitet.
2002 Human- og samfundsvidenskabelig teori og metode med særligt henblik på Pierre Bourdieus forfatterskab (Ph.d. kursus-Samarbejdsaftalen med Viborg Amt/KU)
2002 Seminar om anvendelse af IT-programmer til kvalitativ dataanalyse. Viborg Seminariet
2002 ph.d. kursus i Almen videnskabsteori. Humanistisk fakultet. Københavns Universitet. 21-25 oktober 2002.
2003 Human- og samfundsvidenskabelig teori og metode med særligt henblik på Pierre Bourdieus forfatterskab. (Ph.d. kursus-Samarbejdsaftalen med Viborg Amt/KU)
2003 "Nye former for observationsstudier af professionel praktik, uddannelse, teori og metode" (Ph.d. kursus-Samarbejdsaftalen med Viborg Amt/KU)
2003 CAQDAS- Kvalitativ analyse-software i kultur, medie og litteraturfagene. Ph.d. seminar Institut for litteratur, kultur og medier, Syddansk Universitet 13.-14. maj 2003.
2003 "Problemstillinger omkring interviewstudier" Komparation mellem P. Bourdieu & S. Kvale's tilgange. Ph.D.workshop d. 14-15 november 2003. Viborg Sygeplejeskole
2004 Normativitet i forskning. (Ph.d. kursus-Samarbejdsaftalen med Viborg Amt/KU)

Opdateret 14-10-08 .

 

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08