6. semester
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op
Hold F01
Evalueringsskema

Denne side indeholder materiale til undervisningen i kombinationssiminaret "Ledelse og Dokumentation". Et seminar der afholdes på 6. semester.

 

Jeg leder og oganiserer på et dokumenteret grundlag i sygepleje - eller gør jeg ?
 

bulletSeminarets pædagogiske ramme

Sygeplejerskeuddannelsen lægger op til kompetencer, der også ruster dig til at kunne udvikle kompetencer i at anvende akademiske studiemetoder.

Dette skyldes blandt andet stadig stigende krav om kvalitetsudvikling, synliggørelse og dokumentation, samt at grunduddannelsen nu er et afstigningstrin i et samlet akademisk forløb.

En af de studiemetoder der ofte anvendes i akademiske forløb - i forskellige udformninger - er seminarformen. Vi har valgt denne undervisningsform her , dels for at du kan blive fortrolig med arbejdsmetoden og dels for at give dig lejlighed til fordybelse i og reflekteren over væsentlige elementer, der kan være med til - henholdsvis - at fremme og hæmme udviklingen fremover.

I følge M.S. Fagermoen (Fagermoen, M.S.: Sykepleie i teori og praksis - et fagdidaktisk perspektiv. Universitetsforlaget 1995. s.118-19) er seminar en arbejdsmetode, hvor læringsaktiviteten, som her er problemløsning, står i fokus mere end selve læringsindholdet. Læringsprocessen er derfor i dette seminarforløb forholdsvis overordnet læringsproduktet.

Et seminarforløb fokuserer på problemudforskning og problemløsning. Det forudsætter at du arbejder selvstændigt i forhold til given seminartematik. Det er såvel os som undervisere som dig og dine studiekammerater der definerer de problemer, der er vigtigt at arbejde med på seminaret. Hovedsageligt er det dog med udgangspunkt i kliniske oplevede problemstillinger.

Seminar som læringsform, består af 3 faser:

Forarbejdet

Seminardiskussion

Konklusion.

Forarbejdet

er problemformulerings- og dataindsamlingsfasen, hvor du sammen med de andre i din gruppe rejser en fagrelvant problemstilling indenfor det overordnede tema og arbejder med at finde kilder, som fagartikler, forskningsarbejder og andet materiale der kan relateres til problemstillingen. Vær opmærksom på at elektronisk baseret søgning, efter materiale i databaser og på internettet prioriteres højt på dette seminar.

Seminardiskussionen
er baseret på, at du med gruppen fremlægger fundne data og drøfter problemløsningsstrategier og mulige veje at gå frem. Dette indebærer at vi i fællesskab vurderer, prioriterer, sammenfatter og anvender ideer og indfaldsvinkler fundet i litteraturen og ideer vi selv har i forhold til et fælles problem eller relaterede problemer i forhold til den overordnede tematik. Til at understøtte dette formål anvendes vores e-læringssystem fronter, som indeholder elektroniske diskussionsgrupper på nettet, samt ved samling på klassen.

Konklusionen
er baseret på det, som du, din gruppe og vi finder er den/de bedste løsninger/svar på problemstillingerne. Dette kan også være forslag til videre arbejdet med samme problematik/tematik. Konklusionen omfatter også en evaluering af seminarets forløb. Konklusion fremlægges i to dokumenter, dels en tekst på max. 10 A4 sider, samt en elektronisk præsentation, der maksimalt må vare 10-15 minutter. Begge disse tekster skal afleveres i fronter forud for fremlægningen.

 

bullet

Tekniske krav

Alle tekster der lægges op på Fronter  skal være i rtf eller html-format, da det kan læses af alle tekstbehandlere. Der er en fordel ved at gemme i html-format, da det umiddelbart kan vises i browseren.

 

Præsentationer kan udarbejdes i Star Office 6.0 eller tidligere,  Open Office 1.1, Power Point 2000 eller tidl., Corel Presentations 2000 eller tidl. og endelig Lotus Freelance Graphics v. 9.5 eller tidl.

bullet

Samarbejde i en elektronisk gruppe - hvordan ?

Arbejdet på dette seminar understøttes af konferencesystemet Fronter. Fronter ligger på Internettet og alle indskrevne studerende på seminaret er tilmeldt. 


Fronter skal ses som et virtuelt klasseværelse, hvor man kan mødes og udveksle viden og information. Ligesom i et fysisk klasseværelse er der undervisningsrum med "hylder" hvor man kan lægge kopier, mapper og dokumenter.


Det betyder at du har en mulighed for at samarbejde med medlemmerne i din gruppe, da hver gruppe har sit egen mappe i seminarrummet, hvor man kan have sine fælles dokumenter liggende. 


Da Fronter ligger på Internettet og derfor kan derfor nås fra enhver pc, der er koblet på internet, og skal være en integreret del af seminarforløbet er det hensigtsmæssigt at man laver nogle aftaler om, hvordan arbejdet i ens gruppe bør forløbe. 
 

Nedenstående er derfor ment som en slags huskeseddel over de forhold man som minimum bør tage i betragtning:

 

Aftal hvor ofte alle skal logge i seminarrummet for at se om der er lagt ny information op. Husk kalenderen.

 

I hvilken form vil I aflevere indhold til hinanden, som tekst i e-mails eller som vedhæftede filer, eller som fællesdokumenter i fronterformat. Hvis I gør det som vedhæftede filer lav da en aftale om at alle gemmer dokumenter i rtf-format, så der ikke opstår problemer med at læse og skrive i hinandens eller jeres fælles dokumenter.

 

Hvis I vil fordele roller ved arbejdet på nettet, bør I lave konkrete aftaler om, hvem der gør hvad, fx. i forhold til hvem holder styr på dokumentversioner, hvem surfer efter materialer, hvem er gruppebestyrer mm.

 

Lav aftaler om hvorledes I vil håndtere uoverensstemmelser om samarbejde og aktivitetsniveau. Hvorledes opnås enighed ?

 

Vil I bruge chatten, aftal indbyrdes et tidspunkt for, hvornår I logger ind. Overhold den eller send en mail om at man alligevel ikke kan deltage, så de andre får et synligt bevis for ens handlinger og beslutninger.

 

Aftal om I vil kontakte hinanden pr. telefon mellem seminargangene.

 

Aftal om I vil mødes fysisk mellem de skemalagte mødegange. 

 

Andre aftaler.

                Ved at klikke på holdnavnet i menuen til venstre finder du konkrete aktuelle oplysninger om seminartidspunkter,

                litteratur, links mm.

Opdateret 20-02-06 .

 

Startside ] Op ] Hold F01 ] Evalueringsskema ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08