E-learning
Startside Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
E-læring Links
Tekster om...
Værktøjer
Praksisfællesskaber

På denne side vil jeg præsentere nogle af de fund jeg gør under mit ph.d. studie der omhandler e-learning. Ligeledes vil der være links til hjemmesider, artikler mm. om emnet.

NY Dette betyder at der er kommet nye links til siden sidste opdatering.

 

Navigeringsboks

Generelt om E-learning Medicinsk E-learning på Nettet
Vurdering af frie materialer på nettet Hvad er M-læring NY

 

 

bullet

Aktuelt om E-læring

NY www.triangle.co.uk/EERJ - European Educational Research Journal Volume 3 Number 1 2004 - handler om e-læring. Gratis at abbonere på, men kræver registrering.
http://www.computerworld.dk/default.asp?Mode=2&ArticleID=22638

http://www.studymentor.com/studymentor/

http://www.nettskolen.dk/nettskolen/bok/
 

bullet

Generelt om E-learning

 

E-learning er et af de hotteste in-ord for tiden (sammen med kompetencer og livslang læring), men hvad er det egentlig ordet står for ? Det vil blive udforsket på disse sider.

 

Men man kunne jo starte med denne hjemmelavede definition, inspireret af Katryn Hannah, der i 1985 definerede sygeplejeinformatik som "Anvendelsen af informationteknologi i relation til enhver funktion, der er indenfor sygeplejens rammer og som udføres af sygeplejersker i udøvelsen af deres hverv"

 

E-learning kan så meget pragmatisk defineres som 

"Anvendelsen af information og kommunikationsteknologi i relation til information om og formidling af materiale beregnet for læring, der er indenfor rammerne af et pædagogisk paradigme og som planlægges og udføres af undervisere i udøvelsen af deres hverv" (egen def.)

I "E-learning, en designhåndbog" af Bent Andresen defineres e-learning som:

 

"E-læring kan forstås som overbegreb for tids- og stedsfleksibel læring, hvor samarbejde og vejledning foregår i et virtuelt læringsrum eller i en kombination af et fysisk og et virtuelt læringsrum." (Andresen)

og

 

"Som udgangspunkt betegner e-læring et koncept for fleksibelt tilrettelagt kompetenceudvikling hvor samarbejde, kommunikation og vejledning foregår helt eller delvist via Internet – og hvor kursusmaterialer er helt eller delvist netbaserede." (Andresen)

Andresen påpeger at der er en tendens i tiden til at begrebet udvides til at omfatte alt fra helt individuel læring med digitale undervisningsmidler (på cd-rom eller net) og til læring i virtuelle rum som foregår under medvirken af en underviser.

 

Flere definitioner vil følge efterhånden som jeg støder på dem.

 

bullet

Medicinsk e-learning ressourcer på nettet.

 

Der er en stigende erkendelse af af god uddannelse kræver gode biblioteker. Dette gør sig også gældende for on-line undervisning.

 

Der er ingen tvivl om, at hvis tendensen med fri og uhindret adgang til medicinske lærebøger og forskningsresultater fortsætter vil det have stor betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af de medicinske uddannelser, men også en grundlæggende betydning for fortsat dygtiggørelse efter endt grunduddannelse.

 

Men hvor finder man god on-line materiale som enten er gratis eller ikke koster en bondegård ? At søge på Medline er gratis via Pubmed eller NetdoktorPro

Ofte er medicinsk on-line materiale meget dyrt at få adgang til, men der findes alternativer. Fx. har British Medical Journal og Journal of Clinical Investigation inført fri adgang til dele af deres samlinger.


Derudover er der hele websites som har gjort det til sin opgave at stille materiale til rådighed for on-line uddannelse.

 

En er FreeBooks4Doctors, som har en samling på 366 bøger og bogkapitler som er frit tilgængelig on-line og i fuld tekst


To andre services, drives af en gruppe kaldet AMEDEO. det ene website er Free Medical Literature Guides, hvor man kan abonnere på et e-mailbaseret nyhedsbrev med information om nye artikler indenfor det felt man nu vælger at få nyheder fra, herunder også sygepleje. Ligeledes indeholder det oplysninger om download af abstracts/artikler samt oversigter over publiceret materiale indenfor de de seneste 12-24 måneder.

 

Det andet website er Free Medical Journals - hvis formål det er et fremme kendskabet til fri adgang til medicinske tidsskrifter på nettet. Sitet har indtil videre adgang til over 600 tidsskrifter på mange sprog.

 

PubMed har dog også udvidet sin service med et site der kun indeholder frie fuldtekst materialer. Det kan findes på PubMed Central.

 

NetdoktorPro har lagt to håndbøger på sin site. Det drejer sig om "Skadebogen - vurdering og behandling af ortopædkirurgiske skader" og "Praktisk Procedure og Diagnoseguide - Kittelbog for yngrelæger og medicinstuderende". Disse to indeholder flere afsnit af relevans for sygeplejestuderende, men vær opmærksom på at der kun er adgang til NetDoktorPro for sundhedsprofessionelle og studerende hertil. Foruden bøgerne er der adgang til kompendier mm.

 

bullet

Vurdering af frie materiale på nettet

 

Et af de væsentlige spørgsmål når det drejer sig om frie materialer på nettet er om man nu kan stole på den information som de indeholder, er de opdaterede, er de troværdige, er de efterprøvede osv. I takt med at adgangen til fri information stiger vil evnen til at bedømme den tilgængelige information blive en kernekompetence hos de sundhedsprofessionelle. Derfor vil der også løbende på denne site blive sat fokus på det område.

 

Lektor Jens Dørup, Aarhus Universitet, sektionen for Sundhedsinformatik, har skrevet artikelen "Kvalitetskriterier for medicinske Internetportaler", hvor han kort giver en oversigt over vurderingskriterier for sundhedsfaglige materialer og sites på nettet. Artiklen er bragt i V-CHI's nyhedsbrev nr. 13,2001 som kan downloades i pdf-format her


bullet

M-læring (M-learning) NY

 

Fra nyhedssitet learningcircuits er kommet nyheden om et nyt koncept indenfor elektronisk baseret læring og det er begrebet M-learning. 

M-læring er anvendelse af mobile enheder til at fremme læring med. Det vil sige brugen af såvel mobiltelefoner, lommecomputere (Palm pilots) og sammensmeltningen af internet og mobilnetteknologien (som wap) til at formidle stof eller nå materiale.

 
Visionen for M-læring er: Skæringen mellem mobil computing og e-læring som indbefatter ressourcer der kan findes døgnet rundt når du har brug for det hvor end du måtte være. Desuden stærke søgefaciliteter, meningsfuld interaktion, kraftfuld støtte for effektiv læring og præstationsvurdering. (Clark Quinn, direktør for cognitive systemer ved KnowledgePlanet.
Der er på nuværende tidspunkt mange problemer der skal løses før konceptet slår igennem rent praktisk. 

Men rent mentalt vil begrebet allerede nu få betydning, i det læring vil flytte sig fra kun at blive opfattet som en  organisatorisk funktion der kun sker i institutioner (skoler) til at optræde som individuelle behov der kan (skal) opfyldes når de opstår.

Quin mener at i sidste instans vil den lærende ikke vide (og være ligeglad med) hvorfra læringsmodellen kommer, hvor indholdet er lagret, eller hvordan kommunikationen håndteres. Denne udvikling vil komme efterhånden som omkostningerne falder, computerkraften i de håndholdte enheder øges, og brugerdesign omfatter et øget udvalg af læringstile og livsstilsbehov. Når det sker (ikke hvis) vil mobil læring være et faktum.


M-læring er endnu i sin vorden, men store firmaer som Nokia er involveret i udviklingen, der har sin rod i Asien, hvor den såkaldte 3.generations mobiltelefoni er længst fremme.

 

Opdateret 20-02-06.

 

 

 

Startside ] E-læring Links ] Tekster om... ] Værktøjer ] Praksisfællesskaber ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08