Evalueringsskema
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Viborg Sygeplejeskole

Toldbodgade 12, DK 8800 Viborg

Tlf: +45 89273800 Fax: +45 89273816

E-mail: usvrk@vibamt.dk

Seminar om dokumentation

Evalueringsskema

Skemaet udfyldes ved at sætte kryds over tallet, eller i ja/nej rubrikken

Sæt kryds på skalaen fra 1-4 og kun et kryds pr spørgsmål.

Hvorledes har du oplevet seminararbejdsformen ?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

Hvorledes har du oplevet det skriftlige oplæg til seminararbejdsformen ?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

Har seminarstarten -oplægstimerne- været relevante for processen ?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

I hvilken grad har introduktionen af Internet, yahoo-grupper og elektroniske præsentationer

som faglige værktøjer haft nogen betydning for seminaret ?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

I hvilken grad har den forud udarbejdede litteraturliste været relevant ?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

I hvilken grad har de øvrige masters været relevante ?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

I hvilken grad har seminarreferaterne været relevante for forløbet ?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

Har timetal og fordeling været passende ?

Ja

Nej

 

 

 

 

Vurderer du seminarrapporterne(synopsis) som relevante dokumentationsprodukter?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

Hvordan har du oplevet det faglige udbytte af seminaret ?

Intet

Lavere end forventet

Som forventet

Mere end forventet

1

2

3

4

 

 

Har det været oplevet som relevant at kunne samles i plenum undervejs ?

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

Hvordan vurderer du relevansen af seminararbejdsformen som en arbejdsform at anvende i sygeplejerskeuddannelsen

Ikke relevant

 

 

Meget relevant

1

2

3

4

 

 

Hvad finder du at seminararbejdsformen kan tilbyde:

 

Ja

Nej

Ved ikke

Bedre disponering over egen tid

 

 

 

Større grad af oplevelse af at være studerende

 

 

 

stiller større krav til ansvarlighed

 

 

 

Mere arbejde

 

 

 

Større fagligt udbytte

 

 

 

 

 

Ser du en sammenhæng mellem fagligt udbytte og seminarformen ?

Negativ sammenhæng

Positiv sammenhæng

 

 

 

 

Vil du deltage på et seminar efter denne model en anden gang:

Ja

Nej

 

 

 

 

Hvis du svarer nej til forrige spørgsmål, hvad skal der så til for at du vil deltage ?

(Skriv i fri tekst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre forhold af betydning for dit udbytte af seminaret ?

 

Ja

Nej

Ved ikke

Har haft svært ved at disponere tiden i seminaret

 

 

 

For meget overladt til sig selv

 

 

 

Seminaret stiller for store krav til ansvarlighed

 

 

 

For meget arbejde

 

 

 

For lidt fagligt udbytte

 

 

 

Emnet er ikke interessant

 

 

 

Seminarformen er for lidt lærerstyret

 

 

 

For meget at læse

 

 

 

Temaet er for uoverskueligt

 

 

 

ligner for meget traditionelt gruppearbejde

 

 

 

Kan ikke se formålet med undervisningsformen

 

 

 

Underviseren lever ikke op til forventningerne

 

 

 

Gruppen fungerede ikke

 

 

 

 

 

 

Andet du mener kan være af relevans:

(Skriv i fri tekst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak fordi du tog dig tid til at udfylde skemaet.

Rymond Kolbæk

 

 

 

 

 

 

Opdateret 20-02-06 .

 

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08