Om mig
Startside Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
CV
Bibliografi
CV- Short Version in English
Netværk & Blogs

På denne side fortæller jeg lidt om mig selv og mine faglige interesser og aktiviteter. Ligeledes kan du her finde mit CV samt bibliografi.

Her er det offcielle skolebillede, som jeg præsenteres for de studerende i "forbryderalbummet". Det er (som reglen) altid rart at kunne sætte ansigt på den som man "taler" med via et web-sted. 

Jeg er født i 1955 og opvokset i Horsens, hvor jeg fik såvel Real- og Studentereksamen. Efter Studentereksamen blev jeg optaget på medicinstudiet i Århus, hvortil jeg flyttede i 1975. Der studerede jeg i 2 år uden nogensinde at bestå, hverken latin eller medicinsk statistik, hvorfor jeg måtte forlade studiet og flyttede tilbage til Horsens igen.

Jeg nåede dog at tage Sygeplejevikaruddannelsen fra FaDL, hvorfor jeg fik ansættelse på Horsens Sygehus - Intensiv afdeling som ufaglært sygehjælper. Som sygeplejevikar havde jeg en del vagter på jyske sygehuse i de år. Arbejdet spændte lige fra at klippe julepynt og læse højt for patienter til som faste vagt hos svært tilskadekomne patienter at overvåge deres tilstand. Jeg var også fast ferievikar i de år på Røntgenafdelingen på Vejle Sygehus, hvor jeg lærte en del om røntgenspecialetes mysterier.

I de to år jeg var i Horsens som ufaglært sygehjælper fik jeg smag for sygepleje og mine sygeplejerske- kolleger opfordrede mig til at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen. Nu var der bare lige det at jeg var blevet gift med en pige, Lone, som også ville søge ind til sygeplejerskeuddannelsen, så vi søgte sammen ind på en sygeplejeskole, men ingen turde dengang optage et ægtepar. Det var i 1978, undtagen en skole. Det var Viborg, hvor den daværene forstander Margit Skriver ingen skrupler havde med at optage et ægtepar på samme årgang, hvis bare vi ikke ville forlange særbehandling og iøvrigt bestå adgangsprøverne på lige fod med de andre ansøgere. Og sådan blev det. Vi startede på Viborg Sygeplejeskole i marts 1979, hvor vi flyttede ind på kollegiet.

Hold Marts79 var det første hold efter den justerede uddannelsesordning der fungerede fra 1979 til 1986 og at være på et pionerhold var meget lærerigt (og noget anstrengende). Der var perioder under uddannelsen hvor lærerne kun var ca. 14 dage foran os med at lægge skema og forberede undervisningsmaterialer, ja et par gange blev vi nødt til selv at deltage i planlægning og gennemførelse af undervisningen. Der kan skrives megen god historie om sygeplejerskeuddannelsens udvikling i de år. Blandt var det tiden for indførelse af sygeplejefaglige klinikker og projektarbejde som organiserende arbejdsform

Efter bestået bestået eksamen i efteråret 1982 arbejdede jeg frem til min ansættelse som vikar for sygeplejelærer på såvel psykiatriske, medicinske som kirurgiske afdelinger. I foråret 1986 fik jeg nemlig en henvendelse fra Viborg Sygeplejeskole om ikke jeg kunne tænke mig at blive underviser. De manglede en til at undervise i anatomi/fysiologi (Et ønskefag for en ny grøn underviser, da "det var så konkret at gå til", som det blev sagt - sygepleje blev betragtet som et svært fag at undervise i, da det til gengæld var "så diffust"). Jeg har så været på skolen lige siden og det eneste fag jeg ikke har undervist i er gynækologi/obstetrik.

Mine år på skolen har bragt mange udfordringer, så jeg føler ikke at jeg er begroet med mos. (Andre kan nok have en anden mening) Jeg har gennemført en SD med speciale i undervisning og uddannelsesplanlægning og var blandt de første der gennemførte den nye kandidatuddannelse i sygepleje og er nu igang med en pH.D.- uddannelse. Jeg har ligeledes deltaget i udviklingen af studieordningerne fra 1990, 1995 og 2001.

Mit faglige interesseområde som er IT og dens betydning for og anvendelse i sygepleje og uddannelse blev vagt ved et tilfælde i 1981, hvor jeg blev valgt ind i Dansk Sygeplejeråd - Viborg Amtskreds amtsbestyrelse som elevrepræsentant. På det tidspunkt var Dansk Sygeplejråd igang med at rette interessen mod den om sig gribende teknologi på sygehusene og alle amtskredse skulle have et teknologiudvalg. I stort set alle kredsene blev det de mandlige repræsentanter der blev valgt ind. Dengang var det åbenlyst en IT-kvalifikation i sig selv.

Du kan læse mere om mig og om mænd i sygeplejen i et temanummer af Sygeplejersken. Det er nr. 9-2001. Klik her for at komme til artiklen

Opdateret 20-02-06.

 

 

 

Startside ] CV ] Bibliografi ] CV- Short Version in English ] Netværk & Blogs ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08