Kapitler
Startside Op Om mig E-learning Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Her vil de forskellige kapitler/afsnit i projektet komme op efterhånden som de produceres. Du er velkommen til at give mig kritik og kommentarer på det du læser.

Nedenstående er kun en foreløbig oversigt over mulige kapitler
Afhandlingen søges struktureres i 6 hovedafsnit

1: Indledende tekster
    1.1 - Forord
        1.1.1 - Tak til
    1.2 - Resume
    1.3 - Summary
    1.4 - Indledning
        1.4.1 - Hvorfor dette emne

2: Afhandlingens del 1
    2.0.- Problemstilling
    2.1.0 - Det teoretiske grundlag
        2.1.1 - Bourdieu
        2.1.2 - Postman
        2.1.3 - Castell
2.2.0 Metode og forløb
    2.2.1 - Litteratur
    2.2.2 - Interview som metode
    2.2.3 - Fokusgruppeinterview
    2.2.4 - Den praktiske gennemførelse
    2.2.5 - Spørgeskemaer som metode
    2.2.6 - Den praktiske gennemførelse
    2.2.7 - Feltbegrebet som ramme
2.3.0 - Opkomsten af IT i den danske sygeplejerskeuddannelse.
2.4.0 - Reflektioner og objektivering

3: Afhandlingens del 2
    3.0 - At analysere interview
        3.1.1 - Interview skole 1
        3.1.2 - Interview skole 2
        3.1.3 - Interview skole 3
    3.1 - Delkonklusion 1
    3.2 - At analysere spørgeskemaer
        3.2.1 - Spørgeskemaer skole 1
            3.2.1.1 - Holdninger
            3.2.1.2 - Påstande
            3.2.1.3 - Socialskema
        3.2.2 - Spørgeskemaer skole 2
            3.2.2.1 - Holdninger
            3.2.2.2 - Påstande
            3.2.2.3 - Socialskema
        3.2.3 - Spørgeskemaer skole 3
            3.2.3.1 - Holdninger
            3.2.3.2 - Påstande
            3.2.3.3 - Socialskema
    3.3 - Delkonklusion 2

4 Opsamling og perspektivering

5. Litteratur

6. Bilag
    6.1.0.0 - Intro til informanter
        6.1.0.1 - Tilstedeværelsesliste
        6.1.0.2 - Tilladelse til at se studerendeansøgning
    6.1.1.1 - brev til assistenter
    6.1.1.2 - brev 2 til assistenter
    6.1.1.3 - Groupcare-kommunikation
    6.2.0 - Interviewguide
    6.2.1 - Huskeseddel til Interview
    6.2.2 - Introbrev til deltagende sygeplejeskoler
    6.2.3 -
    6.3 - Spørgeskema 1
    6.4 - Spørgeskema 2
    6.5 - Transkriberede interviews
        6.5.1.1 - Skole 1 - Interview 1
        6.5.1.2 - Skole 1 - Interview 2
        6.5.2.1 - Skole 2 - Interview 1
        6.5.2.2 - Skole 2 - Interview 2
        6.5.3.1 - Skole 3 - Interview 1
    6.6 - Tabeller
        6.6.1 - Dataindsamlingsoversigt
    6.7 - Hjemmesider besøgt til dette studie.
    6.8 - Centre af relevans for internetforskningen

 

Opdateret 20-02-06 .

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08