E-læring Links
Startside Op Om mig Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Her er en liste over links om e-læring og sundhedsprofesionelle lærebøger på nettet

 

Sites vedr. E-læring
Sites om Ophavsret og Copyright
Sites med on-line lærebøger i medicin, sygepleje, psykologi mm.  NY 

 

bulletSites vedr. E-læring
bullethttp://jolt.merlot.org/ The MERLOT Journal of Online Learning and Teaching (JOLT) is a peer-reviewed, online publication addressing the scholarly use of multimedia resources in education. JOLT is published quarterly in March, June, September, and December. The objectives of JOLT are to:
1.Enable faculty to use technology effectively in teaching and learning by learning from a community of researchers and scholars;
2.Enable academic programs to design and deploy academic technology to optimize teaching and learning;
3.Build a community around the research and scholarly use of multimedia educational resources.
JOLT welcomes papers on all aspects of the use of multimedia educational resources for learning and teaching. Topics may include, but are not limited to: learning theory and the use of multimedia to improve student learning; instructional design theory and application; online learning and teaching initiatives; use of technology in education; innovative learning and teaching practices.
 
bullet http://www.cjlt.ca/index.html Canadian Journal of Learning Technology is published by the Association for Media and Technology in Education in Canada
 
bullethttp://www.m-learning.dk Dette er Courseware's site for mobil læring, blandt andet i sundhedssektoren..
 
bullethttp://www.doaj.org/ Directory of Open Access Journals. Portalen omfatter ca. 1600 gratis refereé bedømte fuldtekst tidsskrifter på flere forskellige sprog og mange temaer,  hvoraf ca.  400 er søgbare på artikelniveau.
 
bullet http://cyber.law.harvard.edu/gnre/index.pl?action=toolkit The Global Network Readiness for Education project (fra Harvard Law School) er et globalt omfattende studie der tilbyder analyser fra 11lande i forhold til hvorledes e-læring er blevet indført i videregående uddannelser. Desuden indeholder sitet også en del ressourcer om hvorledes man udvikler og implementerer e-læring i videregående uddannelser.
 
bullet http://ijedict.dec.uwi.edu//index.php The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT) is an e-journal that provides free and open access to all of its content. Første nr. er planlagt til februar 2005.
 
bullet http://innovateonline.info/ Innovate is a bimonthly, peer-reviewed online periodical (ISSN 1552-3233) published by the Fischler School of Education and Human Services at Nova Southeastern University. The journal focuses on the creative use of information technology (IT) to enhance educational processes in academic, commercial, and government settings.
 
bullet http://www-jime.open.ac.uk/ Journal of interactive Media in Education - gratis online tidsskrift.
 
bullet http://www.frukostklubben.nu/ Et svensk e-læringsnetværk med mange ressourcer, samt et godt nyhedsbrev.
 
bullet http://mitpress2.mit.edu/e-journals/LEA/ Leonardo Electronic Almanac (LEA) has thrived as an international peer-reviewed electronic journal and web archive, covering the interaction of the arts, sciences and technology.
 
bullet http://www.ascusc.org/jcmc/  Journal of Computermediated Communication - gratis online tidsskrift. Udkommer en gang i kvartalet. Udgives af Annenberg School for Communication ved University of South California.
 
bullet http://www.innovateonline.info/ Innovate er et peer-reviewed online tidsskrift der udkommer hver 14. dag (ISSN 1552-3233). Det udgives af the Fischler School of Education and Human Services at Nova Southeastern University. Tidsskriftet fokuserer på den kreative anvendelse af information teknologi, med det formål at fremme uddannelsesprocesserne i akademiske, kommercielle og ofentlige miljøer.
 
bullethttp://www.astd.org/ASTD the American Society of Training and Development? På trods af navnet er det en international organisation og sitet har mange ressourcer vedr. elæring.
 
bullet http://www.usnews.com/usnews/edu/elearning/elhome.htm  USnews.com har en hjemmeside, hvor nyt om elæring omtales med relevante links. Bla. er der en artikel om brug af simuleringer i medicinske uddannelser her
 
bullet http://www.know-2.org/index.cfm -Learning Made in Europe. The knowledge sharing platform for Technology Enhanced Learning Research in Europe
 
bullet http://about.com/ About.com er en meget omfattende samling af forbrugerorienteret artikler og links, der skrives løbende af journalister. Sitet er bygget over et unikt "guide" system, hvor mere end 475 temaredaktører eller "guides," anvender deres tid, viden og kunnen, siden site åbnede i 1997. Der er til nu oprettet mere end en million sider med originalt indhold, der amfatter mere end 55.000 emner, lige fra forældreskab, over IT, Læring, ledelse og Sund
hed og
 
bullet http://www.ewenger.com/tech/download.htm E Wengers rapport om online samarbejdsværktøjer.
 
bullet http://www.adlnet.org/ The Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative, sponsored by the Office of the Secretary of Defense (OSD), is a collaborative effort between government, industry and academia to establish a new distributed learning environment that permits the interoperability of learning tools and course content on a global scale. ADL's vision is to provide access to the highest quality education and training, tailored to individual needs, delivered cost-effectively anywhere and anytime.
 
bullet http://www.nettskolen.dk/nettskolen/bok/ Artikler, rapporter og studier om netbaseret uddannelse, såvel i Danmark, norden som internationalt.
 
bullet http://us.uvm.dk/voksen/voksenuddannelse/liva/  Uddannelsesstyrelsen har en arbejdsgruppe udarbejdet de første ansatser til beskrivelse af
læring inden for samfundets forskellige læringsfora ud fra arbejdstitlen LIVA: Livet i fritiden og alt, der læres der,
Institutionerne og deres mere formaliserede voksenundervisning. Virtuelle indlæringsmuligheder, Internettet og hele undervisningsteknologien. Arbejdspladserne – herunder både den uformelle og den mere formaliserede læring, der foregår i forbindelse hermed.
 
bullet http://www.uio.no/adl/index.html Arbejdsgruppen for diditale læremidler.  Arbejdsgruppen blev oprettet det norske Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet 1996. De skulle  indsamle og udarbejde materiale om IT i undervisningen.
 
bullet http://www.e-learningcentre.co.uk/index.htm The e-Learning Centre is the world's largest free information resource about e-learning.  The main focus is on adult e-learning, i.e. e-Learning in the Workplace, in Higher Education and in Continuing Professional Development.
 
bullet http://www.masie.com/masie/default.cfm?page=default The MASIE Center is an international e-lab and ThinkTank located in Saratoga Springs, NY. The Center is dedicated to exploring the intersection of learning and technology.
 
bullet http://www.masie.com/masie/default.cfm?page=standards  The MASIE Center's e-Learning CONSORTIUM har udgivet en rapport om e-læringsstandarder, deres betydning og anvendelse. Rapporten er gratis og kan downloades fra hjemmesiden i pdf-format.
 
bullet http://www.unev.dk/default.aspx?page=46  Tidsskrift for Universiteternes efter- og videreuddannelse nr. 1har som tema i november og
december
Undervisningsformer på nettet.  Med en buket af spændende bidrag byder temaredaktørerne velkommen til Udviklingsforums første tema om "Undervisningsformer på nettet". De opfordrer læserne til at deltage i diskussionen af de mange bidrag til temapublikationen og de spørgsmål, som forfatterne af de enkelte bidrag rejser. Det er deres håb, at de kan medvirke til at formidle og diskutere forskning i og erfaringer med forskellige aspekter af
netstøttet undervisning på universiteterne i Danmark. Læs artiklerne, i online-dialogen, hvor temaet følger det overordnede tema for Udviklingsforum.

 
bullet http://www.elearningoresund.net/elodk/  E-læring Øresund. Kompetencekluster for e-læring omfattende såvel erhvervsliv, uddannelsessektor og offentlige myndigheder på begge sider af Øresund.
 
bullet www.e-vidennet.dk. VidenNet for e-læring. Et web-baseret tidsskrift, materialebibliotek, mødested, erfaringsnet og kompetenceudviklingsforum for e-læringspædagogik. Nye materialer mm. lægges op hver måned.
Sitet fungerer som beta-version resten af året hvorfor adgangen er gratis.
 
bullethttp://hoel.nu/edu/ Omfattende norsk site om e-læring. Sitet beskæftiger sig med såvel e-læringens pædagogiske aspekter som dens værktøjer  i et kritisk perspektiv.
 
bullet http://www.cen-ltso.net/Users/main.eng.aspx  Observatorium for e-læringsstandarder etableret af CEN - den europæiske standardiseringsorganisation.
På sitet kan man få overblik over alle de områder, der indgår i standardiseringsarbejdet.
 
bullet http://buongiornoeuropa.istruzione.it/index_en.shtml Det italienske EU-formandsskabs hjemmeside om aktiviteter og udviklingsprogrammer inden for undervisningsektoren, herunder e-læring.
 
bullet http://www.estandard.no/ Norsk site om udviklingen af standarder for e-læring.
 
bullet http://www.edutools.info/index.jsp Omfattende site om e-læring. Sitet består af 3 undersites, der beskæftiger sig med evaluering af e-lærings- og kursussystemer, systemer til studenteraktiviteter og endelig e-læringspolitikker.
 
bullet http://www.learningcircuits.org  Online tidsskrift for e-læring udgivet af American Society for Training & Development. Har rigtigt mange gode ressourcer, her i blandt en ordbog over e-læringsbegreber
 
bullet http://www.ntnu.no/ikt-forum/aktivitetar/internasjonalt.html Samling af internationale links til IT og læring sites.
 
bullethttp://dennisplum.com/ Dennis Plums E-learning Portfolio. En hjemmeside udarbejdet af en e-læringsinstruktør. Den viser gode eksempler på hvordan man kan opbygge og præsentere e-læring. Kræver både Java, Flash og Acrobat for at få fuld udbytte.
 
bullethttp://uddannelsesforum.emu.dk/  Se, hør og læs oplæggene fra det nyligt afholdte uddannelsesforum.

bullethttp://www.swiminfo.dk/   Swiminfo er en fortsættelse af MILE-projektet, som handlede om at konstruere elektronisk baseret indføring i informationskompetence for studerende ved videregående uddannelser. SWIMINFOs formål er at er at understøtte studerendes tilegnelse af informationskompetencer generelt og specifikt i forbindelse med brug af (DEF-støttede) webbaserede informationsressourcer. Projektet vil udvikle et letanvendeligt læringsprogram, hvis moduler kan placeres i umiddelbar tilknytning til relevante informationsressourcer, således at brugerne kan få en just-in-time vejledning vedrørende anvendelse af en specifik informationsressource. Endvidere er det et formål at forankre og nyttiggøre de informationsressourcer og faciliteter, som forskningsbibliotekerne stiller rådighed, i uddannelsesinstitutioners læringsmiljøer.
bullethttp://www.microsoft.com/education/ Microsofts site om e-learning inden for såvel grundskole som videregående uddannelse.
bullethttp://www.lld.dk/ - Learning Lab Denmark - Danmarks Pædagogiske Universitet
bullethttp://www.eenet.org/ - EENet - et ekspertnetværk om teknologistøttet uddannelse i Europa
bullethttp://www.ctu.dk/ - Center for Teknologi-støttet Uddannelse - Her finder du bl.a. materiale om ophavsret i forbindelse med teknologistøttet uddannelse. - Centrets aktiviteter er overtaget af LLD, men hjemmesiden opretholdes indtil videre.
bullethttp://www.sitesm2.org/ - SITES Modul 2 (M2) er et international kvalitativ studie af innovative pædagogiske undervisningsforløb der anvender Informations og Kommunikations Teknologi (IKT).
 
bullet http://www.techlearn.com - Hjemmeside om e-learning fra et firma, The MASIE Center, Inc., der udvikler og afholder e-learning. De udgiver et -ofte tankevækkende- nyhedsbrev. Det kan man abbonere på via deres hjemmeside.
bullethttp://www.e-learningguide.dk/ - guide der søger at skabe et samlet overblik over udbudet af E-learning henvendt til den danske befolkning.
bullethttp://home.sprynet.com/~gkearsley/ - en personlig hjemmeside der har e-læring og læringsteorier som fokus.
bullethttp://home.sprynet.com/~gkearsley/cyber.htm - en online lærebog i e-learning 
bullethttp://linqx.dk/ Dansk Nyhedsbrev (på engelsk) om E-learning, incl konferenceoversigt
bullet http://www.ibmweblectureservices.ihost.com/eu/elearningsummit/elearningsummit.html The European E-learning Summit 
bullet http://www.fastrak-consulting.co.uk/tactix/index.html Nyhedsbrev om E-learning for undervisere 
bullet http://www.proacte.com/ EU forum for udveksling af information om It og læring 
bullethttp://www.prometeus.org/ EU's udviklingsforum for e-læringsindhold 
bullethttp://europa.eu.int/comm/education/elearning/ Hovedsiden for EU's E-læringsaktiviteter 
bullethttp://www.uvm.dk/pub/2002/uddannelse/ -Online bog om uddannelse, læring og it
 
bullethttp://us.uvm.dk/konferencer/videndeling2002/  Links til oversigt over e-learningsystemer og undervisningsministeriets konference om e-learning 2002
bullethttp://www.ctheory.com - International tidsskrift om teori, teknologi og kultur 
bullethttp://ctheory.concordia.ca - CTheory Multimedia 
bullethttp://www.infonomics.nl Hollandsk omfattende hjemmeside med info om IT, digital levevis, konferencer mm. De udgiver et elektronisk nyhedsbrev, som er gratis.
bullethttp://www.europemedia.net/ Stor hjemmeside med nyt om medier såvel nationalt som internationalt. 
bullethttp://www.nytimes.com/learning/index.html - New York Times har E-learning på sin hjemmeside, bla. om Internet og Videnskabelig uredelighed på nettet - plagianisme. Et besøg værd 
bullethttp://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html Håndbog på nettet om vejledning og rådgivning i cyberspace 
bullethttp://www.victoriapoint.com/catalyst.htm - Omfattende hjemmeside om de psykologiske aspekter af netanvendelse.   
bullethttp://www.dpf.dk/naerkontakt.dk/index.htm - Den webside der støtter bogen www.nærkontakt.net, som er den første bog på dansk der omhandler vejledning på nettet. Relevant for alle som vejleder studerende via mail, chat, gruppeprogrammer mm.
bulletSites/artikler om Ophavsret og Copyright 
bullet http://dansk-it.dk/sw1370.asp  Artikler om ophavsret. Her kan man også bestille bogen "Hvad må jeg..."
 
bullet http://www.bender.dk/IEFrame.asp Advokatfirmaet der har specialiseret sig i ophavsret. Hanne Bender har skrevet bogen
"Hvad må jeg.." om ophavsret i de elektroniske medier. Bogen er ikke længere gratis, men kan bestilles på hjemmesiden
oven for.

 
bullethttp://webtools.cityu.edu.hk/news/newslett/intellectual1.htm Omfattende samling af artikler om intellektuel ophavsret. 
bullethttp://webtools.cityu.edu.hk/news/newslett/copyright2.htm Omfattende samling af artikler om copyright.
bullethttp://www.ophavsret.dk/  Dansk site med links til sider om ophavsret og copyright.
bullethttp://design.emu.dk/artik/98/copyright.htm Artiklen om ophavsretsproblemer i forbindelse med internet.
bullethttp://www.kum.dk/sw527.asp Link til ophavsretslovens dokumenter 
bullet Sites med on-line lærebøger i medicin, sygepleje, psykologi mm.
bullet http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html NY  En online psykologisk fagbog om de psykologiske aspekter af online fællesskaber, der fokuserer på menneskers adfærd på nettet, "the psychology of cyberspace" Bogen blev startet i 1996 og opdateres løbende.
 
bullethttp://www.medmatrix.org - Er en meget omfattende linkssamling med adgang til medicinsk information via en søgemaskine der er udviklet til at søge efter medicinsk materiale på nettet. Tjenesten bliver en betalingstjeneste fra den 1 september 2002   
bulletVirtual Hospital - stor site for professionelle.   
bullethttp://www.merckmedicus.com/ Masser af ressourcer for såvel professionelle som patienter.   
bullethttp://home.cc.umanitoba.ca/ samling af offentlig tilgængelige online tekstbøger for medicinske professionelle.   
bullethttp://books.nap.edu/ Stor on line samling af rapporter og lærebøger om sundhedsfaglige emner. 
 
bullet http://www.doaj.org/links/term1210/term1240/
 
bullet http://www.inasp.info/links/health/
 
bullet http://www.pubmedcentral.nih.gov/
 
bullet http://space.interactiveinstitute.se/projects/kliv/index.htm KLIV-projektet - KLIV står for Kontinuerlig Læring indenfor Vården  - Svensk side om e-læring indenfor plejen vha video. Har udarbejdet online tilgængelige videoer om 2 procedurer, CPAP og Bronkoskopirengøring. 
 
bullet http://brighamrad.harvard.edu/fire/ Online lærebog i radiologi. Indeholder et antal radiologiske cases med tilhørende røntgen og CT-scanninger, til brug for træning i diagnostisering for medicinske studenter.
 

Opdateret 08-10-07 .

 

 

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08