Links
Startside Op Om mig E-learning Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Her listes og beskrives en række links til hjemmesider jeg vurderer kan have relevans for mit projekt

Navigeringspanel
Andre ph.d. projekter indenfor IT og uddannelse Forskningscentre der arbejder med IT og uddannelse On-line tidsskrifter
Værktøjer til forskningsbrug NY Køn og IT Kvalitativ metode NY 
Pædagogiske konferencer og kongresser NY  Computer og Internethistorie NY  Åbne forelæsninger om IT, samfund og uddannelse på nettet NY 
Samfund og IT NY  Læring, uddannelse og IT NY  Bourdieu på nettet NY 
Filosofiundervisning på nettet NY     

 

 
bullet

Andre ph.d. projekter indenfor IT og uddannelse

http://home1.stofanet.dk/jannetem/ eller http://www.vcl.auc.dk/ansatte/tfa/unlock/index.htm 
Hvilken rolle spiller computeren i de unge menneskers konstruktion af faglig viden og dannelse i grænsefeltet mellem erfaringerne fra skolen eller  uddannelsesstedet og fritiden? Hvad kendetegener målgruppens brug af computeren i deres hverdaglige rammer? Hvordan oplever målgruppen deres egen og andres brug af computere såvel indenfor som udenfor deres uddannelse? Hvad lærer målgruppen ved at bruge computeren efter deres egne udsagn? 
UNLOCK rejser samtidig en række metodologiske problemstillinger, som primært har intern relevans i forhold til det at bedrive kvalitativ feltforskning. På den konto søger UNLOCK at give bud på følgende problemstillinger:
    Hvad indebærer det at undersøge læring og computerteknologi i et kommunikativt modtager- eller brugerperspektiv?
    Hvordan er det empirisk muligt at afgrænse rummet for uformelle læreprocesser i forhold til målgruppens computerkultur?
    Hvad skal der til for at kunne bryde målgruppens kode for bedre at forstå, hvilken rolle computere spiller i målgruppens hverdag, dvs. i samspillet mellem       
    deres uddannelse og deres fritid?

 

bullet

Forskningscentre der arbejder med IT og uddannelse

http://www.vcl.auc.dk/  Videnscenter for læreprocesser ved Ålborg Universitet

www.educational-research.dk/

www.komdat.sbg.ac.at/ectp/ The work of the Communication Technology Policy (CTP) Section focuses on the design, policy, market and usage aspects of technologically mediated communication networks, paying attention to both theory and practice.


www.humfak.auc.dk/iamcr/

Annenberg School for Communication's Web site 
NY - Et omfattende "multimedia mekka" fra en amerikansk Journalisthøjskole. 

http://www.it.rit.edu/
NY - forsker i brugervenlig IT


bullet

On-line tidsskrifter

www.slis.indiana.edu/TIS/index.html On-line journal "The Information Society

http://virtualsociety.sbs.ox.ac.uk/intro.htm 
NY- The Virtual Society website - Det udforsker udviklingen af nye teknologier og sociale aktiviteter gennem beskrivelse af pågående forskning om dette.

http://www.ctheory.com/ 
NY- Online tidsskrift for teori, teknologi og kultur.

http://www.TechKnowLogia.org/
NY - International online tidsskrift der henvender sig til policy makers, planlæggere, praktikere og teknologer på såvel lokalt, nationalt og globalt niveau. Skriver om diverse informationsteknologiers rolle i udviklingen af menneskelig praksis og videnkapital, herunder elæring og informationsdeling. udgives med støtte fra UNESCO og OECD.

 

 

 
bullet

Værktøjer til forskningsbrug

www.defgo.dk/students/terms.html På denne site kan du lave spørgeskemaus. hvis du er forsker eller stud. på en videregående uddannelse.

http://qesdb.cdie.org/ged/index.html Uddannelsesdata fra hele verden Uddannelsesniveauet i alverdens lande sat på statistik kan findes i databasen GED Online, der bygger på tal fra FN-organisationen UNESCO og USA's ulandsprogram. Databasen kan bruges til både at søge sammenlignelige oplysninger fra flere lande og til at belyse uddannelsesforholdene i ét land. Alt lige fra kønsfordelingen elever og lærere over begyndelsesalderen i grundskolen til graden af analfabetisme i ulandene kan findes i GED Online. Data kan sammenstilles på to måder. Enten kan man vælge en eller flere indikatorer fra forskellige år og forskellige lande, eller også kan man vælge en række indikatorer for et land. GED sammenstiller 145 indikatorer fra UNESCO Institute of Statistics og 73 indikatorer fra Demographic and Health Surveys – et program fra USAID bestående af undersøgelser af over 60 udviklingslande. Søgeresultaterne kan fremvises i både html- og Word-format eller hentes over i regneark. GED Online produceres af den amerikanske regerings styrelse for international udvikling USAID, der i en årrække til intern brug har indsamlet data om uddannelsesforhold i hele verden og samlet dem på en cd-rom. Denne datasamling er nu lagt online gratis for alle interesserede.

www.sosig.ac.uk/eurostudies/ Den store samfundsvidenskabelige ressourceguide Sosig har fået en sektion for europæiske studier. EuroStudies tilbyder links til informationskilder om alle aspekter af den europæiske virkelighed. Den dækker lige så bredt som Sosig selv med emner fra EU og forsvar over kultur og socialpsykologi til sport og økonomi. Geografisk dækker EuroStudies hele Europa, også Østeuropa og små lande som Vatikanstaten og Gibraltar. Endvidere er information fra overstatslige organisationer i Europa med. Ressourcer på alle de europæiske sprog optages i guiden. Alle de ressourcetyper, man kender fra Sosig, er med: fra regeringspublikationer og offentlige myndigheder til statistik-sites og fuldtekst-ressourcer. Guiden skal udvikles, så man kan søge på lande-, emne- og regionsniveau. EuroStudies produceres af informationsspecialister på University of Birmingham i samarbejde med forskere fra det europæiske forskningsinstitut samme sted.

http://www.asc.org.uk/index.htm Association for Survey Computing. Har bla. en meget omfattende oversigt over pc-programmer til computerstøttet databehandling. 

http://www.statdem.sdu.dk/undervis/NetStat/
NY - Lær Statistik med Netstat. -NetStat er et værktøj, der skal bruges til at understøtte forståelsen af statistik. Det er ikke tænkt som en selvstændig lærebog, men det skal bruges i forbindelse med et kursus eller ved selvstændig læsning af en lærebog
i statistik. Programmet udnytter eksisterende steder på nettet, både med henvisninger til lærebogsstof og med henvisninger til små grafiske programmer, hvor man interaktivt kan se en illustration af et givet begreb. Disse henvisninger er alle på engelsk, og de grafiske programmer kræver som oftest JavaScript. NetStat benytter sig mest af biologiske og biomedicinske eksempler.

http://e-jensen.homepage.dk/ - Om at lave hjemmesider på nettet. Er let at gå til, da den er lavet til alle der ønsker eller har brug for hjælp til at lave deres egen hjemmeside. Der er hjælp til HTML, JavaScript, Midi-filer, EDB ordbog, links osv. Der er også programmer, tegninger og vittigheder. Sitet er gratis.

http://www.car.ua.edu/
NY  This site aims to support researchers interested in quantitative analysis of texts, transcripts, and images.

 

 
bullet

Køn og IT

http://huminf.uib.no/~hilde/blog/ - Hjemmeside fra Bergens Universitet om Køn og IT. Der er bla. en liste over online litteratur om Køn og IT

http://www.jeppe.bundsgaard.net/top/index.php4  - Hjemmeside om Læring og IT med fokus på danskfagets didaktik

http://www.netwomen.ca/Blog/ - En Blog om Køn og IT med mange links

http://www.iwt.org/home.html - Institute for Women and for Technology


http://www.rcss.ed.ac.uk/sigis - Projekthjemmeside om IT og Køn financieret af EU. Indeholder en komparativ undersøgelse af kvinder IT brug i flere europæiske lande. 

bullet

Kvalitativ metode NY

Intro - http://www.netby.dk/Syd/Allegrovej/hjemmeside/internet/text.html NY - Det kvalitative forskningsinterview - Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview af Hannah Christensen

http://www.hum.auc.dk/ansatte/profiler/sf/kvalitativ.htm
NY - Søren Frimann's kursus i kvalitativ metode fra AUC.

 

 

bullet

Pædagogiske konferencer og kongresser NY

http://www.lhs.se/lhskonferens/nfpf/abstractsny.html
NY -  NFPF:s 29:e kongress 15-18 mars 2001 Stockholm Pedagogikens mångfald - lärande innanför och utanför institutionerna

 

 

bullet

Computer og internet - historisk og teknisk  NY

http://www.turing.org.uk/turing/scrapbook/computer.html
NY- The Alan Turing Internet Scrapbook

http://www.chac.org/chhistpg.html
NY- Linksamling over computerhistorien

http://www.islandnet.com/~kpolsson/comphist/index.htm
NY- Chronology of Personal Computers - et sammendrag fra en bog om den personlige computers kronologiske udvikling.

http://www.mos.org/tcm/tcm.html
NY - The Computer Museum website

http://www.mkdata.dk/pctutor/index.htm
NY - Mikael Karbo's hjemmeside om pc-teknik.

 

bullet

Samfund og IT NY

http://www.netdemocracy.dk/
NY  Jacob Linaa Jensens hjemmeside om sit  - nu fuldførte - ph.d. projekt. Indeholder en god linksamling.

http://convergence.luton.ac.uk/
NY Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies

http://www.shirky.com/
NY Omfattende site af med artikler skrevet af Clay Shirky om Internet - Økonomi & Kultur, Media & Samfund samt Open Source.


 

bullet

Læring, uddannelse og IT NY

http://edtech.oulu.fi/T3 - EU-projektet The Telematics for Teacher Training skulle opmuntre og støtte over 4,000 undervisere i at tage teknologien til sig på skoler og universiteter i EU.

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/adult/home.html 
NY - GRUNDTVIG: Adult education and other educational pathways. EU-site om elæring.

http://www.cbel.com/Distance_Learning_Education/?setcols=2 
NY- Stor linksamling til distanceundervisningssites


 

bullet

Åbne forelæsninger om IT, samfund og uddannelse på nettet NY

http://www.usc.edu/schools/annenberg/indexf_asc.htm?/schools/annenberg/events/events.html 
NY - video forelæsninger med Manuel Castell og Anthony Giddens.


 

bullet

Bourdieu på nettet NY

http://www.hexis.dk/
NY - den danske Bourdieu-forening

http://www.iwp.uni-linz.ac.at/lxe/sektktf/bb/HyperBourdieu.html
NY - HyperBourdieu

http://www.massey.ac.nz/~nzsrda//bourdieu/home.htm
NY -

http://www.utu.fi/erill/RUSE/blink.html
NY - Links to sites related to Pierre Bourdieu. 

bullet

Filosofi på nettet NY 

http://www.earlham.edu/~peters/pwwwhilinks.htm 
NY - Guide to Philosophy on the Internet

http://spinoza.tau.ac.il/hci/dep/philos/links.htm 
NY - Philosophy Sites on the Internet:

http://www.utm.edu/research/iep/
NY - The Internet encyclopedia of Philosophy

http://antioch-college.edu/~andrewc/pedagogy.html
NY - online kursusmaterialer i filosofi - meget omfattende site med sektioner for læseplaner, undervisningsnoter, præsentationer, opgaver og andre kursusmaterialer til brug i filosofiundervisningen.

http://www.u.arizona.edu/~chalmers/online.html - Omfattende hjemmeside om bevidshedsfilosofi.  

bullet

Endnu ikke kategoriserede.

http://www.cpmc.columbia.edu/edu/textbook/

http://medicalstudent.com/

http://www.crihealthcarepubs.com/onlindir.html

http://medstat.med.utah.edu/envirodx/

http://it-kreds.dk

http://medstat.med.utah.edu/kw/index.html

http://medstat.med.utah.edu/kw/index.html

http://www.deff.dk

http://www.odin.dk/index.html
 

Opdateret 20-02-06 .

 

 

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08