Master
Startside Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
IT som studieværktøj
Oversigt
Studiets opbygning
HNN715
At arbejde med IT i forskning

På denne side er der materialer til brug for IT-undervisningen på Masteruddannelsen i Sygeplejevidenskab ved Viborg Sygeplejeskole.

Som masterstuderende ved Viborg Sygeplejeskole er IT-anvendelse i løbet af studiet et grundlæggende element. Opgaver skal mailes. Der skal skabes og vedligeholdes kontakt til medstuderende og undervisere mellem seminarerne. Materialer skal søges, hentes og gemmes. Der skal kunne skabes kontakt til bibliotek, deakin-online og andre relevante websteder på Deakin Universitets store intranet. 

Som støtte til den del af studiet har du som masterstuderende mulighed for at få IT- og studiemæssig assistance fra dette websted. Desuden er der afsat tid på seminarerne til såvel erfaringsudveksling som til konkret behovsundervisning. Du vil før et seminar have mulighed for at maile konkrete IT/studierelevante spørgsmål til mig. De vil så blive behandlet i skemalagte timer på seminaret.

Masterholdet har følgende introducerende undervisning på det første seminar

 

Skriveværkstedet


Undervisere:


Bibliotekar Robin Milner

Cand.cur. ph.d.-stud Raymond Kolbæk
 

 

Fokus i undervisningen lægges på viden om, hvorledes man kan organisere og kvalificere sit studie med støtte fra IT. Undervisningen veksler mellem forelæsning og demonstration.

Der vil blive vist eksempler på nyttige programmer, og relevante hjemmesider.

Ligeledes vil de IT-værktøjer der stilles til rådighed for de studerende på masteruddannelsen kort blive gennemgået. Disse findes i det Deakin Learning Toolkit CD-sæt som er udleveret ved studiestart.

Der gøres opmærksom på at undervisningen her skal ses i sammenhæng med biblioteksorienteringen.

 


Introduktion.

At anvende IT som studiestøtte

IT-kompetencer -hvilke ?
 

Litteratursøgning i databaser(Cochrane, Cinahl m. fl)

Kort gennemgang af

Deakin Learning Toolkit

Fronter

Søgemaskiner
Deakins Bibliotek


Internet som studieressource - praktisk søgning og integration mellem Internet og egne programmer

Validering af web sites i praksis


 

 

Klik på IT som studieværktøj for at gå til materialer og linksamlinger.

 

Opdateret 20-02-06 .

 

Startside ] IT som studieværktøj ] Oversigt ] Studiets opbygning ] HNN715 ] At arbejde med IT i forskning ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08