Ph.D.-Gruppen
Startside Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Ph.d.-gruppens arkiv

Dette er en midlertidig informationsside for Pd.D-netværket Viborg-Københavns Universitet Amager. En selvstændig hjemmeside er under udarbejdelse og vil blive lanceret i dette forår.

Ph.D. - Netværket er et initiativ taget af Viborg Sygeplejeskolen og Viborg Seminariet i 1998.

Netværket står under den administrative ledelsen af de ansvarlige for de to institutioner , og under den videnskabelige ledelse af forskningsleder Staf Callewaert, professor emeritus Københavns Universitet og Docent Karin Anne Petersen, Uppsala Universitet. Seminarerne afvikles skiftevis på Viborg Seminariet og Viborg Sygeplejeskole. I efteråret 2007 er det Viborg Sygeplejeskole, der er vært. Lokale vil blive oplyst på informationstavlen i forhallen.

Gruppen har siden dens start afviklet 14 ph.d. seminarer af 4-5 gange a 4 timer pr. semester samt er større 2-3 dages workshop pr. semester. Der er til nu udklækket 16 ph.d'er med basis i miljøet, heraf alene 6 fra de to arrangerende institutioner. Deres afhandlinger kan købes på PUC forlag. Klik her

Deltagelse er for ALLE der er interesseret i uddannelsesforskning, mastere, kandidater, ph.d.'er,  folk med udviklingsprojekter eller ideer til projekter, kandidatspecialer og ph.d.-projekter mm.

Gruppen er åben for deltagelse og har medlemmer fra mange akademiske miljøer i CVU'er og Universiteter. Grupper driver en ikke-offentlig mail-gruppe under Yahoo Grupper. Hvis du er interesseret i at høre nærmere eller være med kan du kontakte Raymond Kolbæk på raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com eller Karin Anne Petersen på karin.anna.petersen@ped.uu.se

Forår 2008 NY

Datoer for Efterår 07

Aktuelle arrangementer

Ph.d.-gruppens arkiv

 

bullet

Forår 2008 NY
Dannelsen af den nye VIA University College Professionshøjskole pr. 1/1-2008 har en række konsekvenser – bl.a. at de aktiviteter som har udfoldet sig under Viborg-KUA netværket formelt set er ophørt, men initiativerne under Ph.D. netværket pr. 1 januar 2008 er overgået til udviklingsdivisionen under det nye VIA.

VIAs udviklingsdivision arbejder dog på at videreføre aktiviteterne i nye formelle rammer og naturligvis tilpasset de nye vilkår og den nye organisation.
Noget af det første, vi tager fat på, er at få indgået aftaler med de aktuelle institutioner og personer. I vil høre nærmere straks programmet er på plads.
Der kan derfor ikke meldes noget ud om aktiviteterne i foråret på nuværende tidspunkt.
Følg også med på http://www.viauc/udviklingsdivisionen  - hjemmesiden går i luften om få dage.

Administrationen af og information om kommende seminarer overgår i samme forbindelse til udviklingsdivisionen, hvorfor henvendelser skal ske til Kirsten Beedholm på hendes nye mailadresse: kbe@viauc.dk 

Denne hjemmeside http://raymond.kolbaek.person.emu.dk/ph-d-gruppen.htm vil blive lukket når udviklingsdivisionens egen side er aktiv.

Om Yahoo-gruppen fortsættes er der heller ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt - indtil det sker kører den videre som mailgruppe.
 

bullet

Efterår 2007 programmet.

Vi skal igen til, mere systematisk at kombinere en præsenteret og kommenteret tekst under seminarets første halvdel, og et stykke forskningsarbejde under den anden halvdel. Seminarerne afvikles mellem kl 11 og 15 på fredage i efteråret.

Det er stadig muligt at få Vejledning, efteraftale, torsdag eftermiddage og fredag formiddage inden seminaret.

Det er aftalt, at i den 2. halvdel skal arbejde med den Goodson inspirerede livshistoriske interviewundersøgelse, som en gruppe under ph.d. gruppen er påbegyndt, blandt andet for at kunne forberede en præsentation af resultatet ved Ivor Goodsons besøg i Marts 2008. Besøget lægger i sammenhæng med NFPF Kongressen i København. Men også præsentationer af afhandlingsplaner eller egen forskning, specielt fra de nye deltagere, som ikke behøver at have påbegyndt et ph.d. projekt er meget velkomne.

Temaet for litteraturdelen er til en begyndelse en gennemlæsning af David Harvey's bog om neoliberalismen.

En anden bog, der vil blive arbejdet med er Margeret Archers nyeste bog: "Making our Way Through the World - Human Reflexivity and Social Mobility", Cambridge University Press 2007. Bøgerne kan bestilles via www.Amazon.com 
Jette Steensen præsenterer den på Oktoberseminaret, fordi den har mange kontaktflader med det vi arbejder med, bl a i Goodson projektet.
Archer har tidligere leveret en interessant og seriøs kritik av Bourdieu, i bogen "Being Human", som Staf Callewaert har resumeret og diskuteret i et kapitel af " Fra Bourdieus og Foucaults verden".
I den nye bog siges kritikken at være meget mere gennemarbejdet, og handler om centrale temaer, såsom habitusbegrebet, den enkeltes handlemuligheder, den enkeltes reflexive rolle, individuel social mobilitet osv. Vi vil studere bogen for at sikre os, at vi forholder os til en seriøs kritik af Bourdieu, og ikke bare fungerer som en sluttet og indforstået kreds. Det er også endnu en chance for at forbedre sine kundskaber ud i den Kritiske Realisme. Hvordan alle disse ting skal gå op i en højere enhed er bla. temaet for det første møde, fredag den 31 August kl. 11 på Viborg Sygeplejeskole. Lokale meldes ud på skolens informationstavle i forhallen.

Efterårets datoer og indhold er følgende:

Torsdag 30 August: Møde i Goodson projektet.
Fredag den 31 August: Seminar.

Torsdag den 27 September: Mulighed for vejledning
Fredag den 28 September: Seminar
Neoliberal uddannelsespolitik. Inledning : Staf Callewaert
 
Torsdag den 25 Oktober: Mulighed for vejledning
Fredag den 26 Oktober: Seminar
Prof.Dr. Margaret Archers " Making our Way through the World.Human Reflexivity and Social Mobility" er et forsøg på at forlænge en uddannelsessociologisk approach til et intra-individuelt niveau, med udgangspunkt i 4 typer af refleksivitet, det vil sige den enkeltes interne samtale med sig selv. Bogen starter med en skarp kritik af Bourdieus habitus/felt teori.
Indledning: Jette Steensen som har brugt teorien i sin afhandling, der blev forsvaret i Aalborg den 24 august i år.

Tirsdag 13 november: Seminar i Århus
 KUA-Viborg ph.d kredsen deltager i forelæsningen med efterfølgende seminar af Prof.Dr. Kenneth Zeichner kl.14-17 på lærerseminariet i Århus " Contradictions and Tensions in the Place of Teachers in Educational Reform ", arrangeret i samarbejde mellem Århus lærerseminarim og Pædagogseminariet i Viborg/CVU Midtvest
Zeichner har lærer- og pædagoguddannelser i form af aktionsforskning som speciale ,i USA og i Afrika , bl.a. gennem hans uddannelsesprogram ved Madison University Wisconsin USA, og en række publikationer, senest et stort oversigtsværk om forskning om lærer- og pædagoguddannelsen i USA.

OBS: DET OPRINDELIGE ANNONCEREDE SEMINAR I VIBORG den 16 november eller for længe siden den 23 november er erstattet med ovenstående seminar den 13.11
 
Torsdag den 13 December: Mulighed for vejledning
Fredag den 14 December: Seminar.
Bourdieus teori om social magi tillämpad på opkommsten af et saerlig professions felt omkring habilitering og rehabilitering. Presentation og disklussion af Carina Carlhed's ph.d afhandlingen fra Uppsala med bl a Karin Aanna Pedersen som vejleder " I skyggen av medicinens lyskraft " forsvaret samma dag i Uppsala. Inleder Staf Callewaert. Afhandlingen vill vaere tillgängligt på Yahoo-gruppens hemsida.


Der tilbydes desuden:

1. Vejledning efter aftale med Raymond Kolbæk(kolbaek@gmail.com) torsdag eftermiddage eller fredag morgener ved prof. em. Staf Callewaert og prof. Karin Anna Pedersen

2. Mulighed for at præsentere og diskutere et ph.d. eller Master projekt/Ansøgning om sammen eller et paper eller afhandlingskapitel på fredagenes seminarers 2. del. Kontakt Raymond Kolbæk, hvis du er interesseret i denne unikke mulighed.
 

bullet

Aktuelle arrangementer

Fredag den 24 August :
Jette Steensen forsvarer sin afhandling på Aalborg Universitet. Se mere her: http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-07.htm#2007-08-24,_disputation_Aalborg_Universitet,_Jette_Steensen

Tirsdag den 13 November:
Forelæsning af prof. Kenneth Zeichner, leder af det specielle lærer og pædagoguddannelsesprogram på universitetet i Madison/Wisconsin, og fremstående specialist i aktionsforsknin: Tid og sted annonceres her på siden senere. Zeichner er i Europa for at være  keynote speaker på den internationale kongres for aktionsforskning i Umeå 9-11 November.

 

Startside ] Ph.d.-gruppens arkiv ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08