Mit PH.D.-projekt
Startside Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Projektbeskrivelse
Kapitler
Links
Administrativt
Why God..

På disse sider kan du følge med i udviklingen af mit pH.D.-projekt.

Ph.D-projektet gennemføres under samarbejdsaftalen mellem Københavns Universitet og Viborg Sygeplejeskole, hvorunder der i alt er og har været indskrevet 4 pH.D.-studerende. De to er færdige og har erhvervet en Ph.D. grad.

Mit projekt har arbejdstitlen "Det er jo den vej det går" - en undersøgelse af nystartede sygeplejestuderendes forestillinger om og holdninger til indførelse af IT i uddannelse og klinik.

IT indføres i disse år såvel i klinisk praksis i form af EPJ (Elektroniske Patient Journaler) og andre kliniske registrerings- og informationssystemer, som i sygeplejerskeuddannelsen i form af forskellige kommunikations- og eLæringssystemer. Vi har idag ingen viden om, hvordan det påvirker de studerende i deres hverdag og deres syn og reaktion på deres fremtidige virke som sygeplejersker.

Det er min, og de af mine kolleger på sygeplejeskolerne der underviser i IT og Sundhedsinformatik, mangeårige erfaring, at når der spørges til de studerendes  holdning til den stigende indførelse af IT i deres liv, uddannelse og det fag de uddanner sig til, ser de med bekymring på den øgede anvendelse af IT. Den typiske kommentar er, at de har ønsket at blive sygeplejersker for at have med mennesker at gøre og havde ikke regnet med at skulle anvende IT hele tiden.

Det er også erfaringen, gennem undervisning af såvel studerende som uddannede sygeplejersker i IT-brug, at disse gruppers generelle IT-kompetencer lader meget tilbage at ønske. For de sygeplejestuderende er det noget overraskende, taget i betragtning at de alle har en gymnasial baggrund eller det som svarer dertil, hvor IT-undervisning ved bekendtgørelse, både er en selvstændig og en integreret del af undervisningen.

En landsdækkende undersøgelse af de sygeplejestuderendes IT-kompetencer fra 1997 udført af SIP-projektet indikerede at netop sygeplejestuderende så at sige stod bagved og kiggede drengene over skulderen, når der blev undervist i IT i gymnasiet.

En nyere undersøgelse fra Hjørrring Sygeplejeskole fra 2003 viser at de studerende mangler helt grundlæggende IT-kompetencer som at kunne kopiere og flytte filer, eller ikke er i stand til at navigere sikkert i Windows stifinder og anvende funktionerne der.
Viborg Sygeplejeskole har igennem et par semestre anvendt det værktøj der er udviklet i Hjørring, for at kunne afdække studerende og kursisters IT-kompetencer inden studiestart, med henblik på at individualisere og målrette undervisningen i anvendelse af skolens eLæringssystem samt deres generelle informationskompetence og også her ser det samme mønster. Ca. 2/3 af de studerende har middel eller lav score.  

  Opdateret 02-04-06 .

 

Startside ] Projektbeskrivelse ] Kapitler ] Links ] Administrativt ] Why God.. ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08