Ph.d.-gruppens arkiv
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

På denne side placeres beskrivelser af tidligere aktiviteter i ph.d. gruppen.

Gruppen har eksisteret siden 1998. Du kan læse om mere om programmet i et af de første numre af fasids udgivelser.

Forårsworkshop 2006 Workshop - Livshistorieforskning forår 07
Efterårsseminaret 2006  
Forårsseminar 2007  

 

bullet Tidligere arrangementer
 
bullet

Datoer og tekster for forår 2007

Forårsemestret 2007 Tema: Sociologisk metode, Livshistorieforskning og kvalitative interviews

Seminar med fokus på livshistorieprojekter- og tekstlæsninger der knytter sig til de videnskabsteoretiske og metodologiske problemstillinger i relation til empirisk teoretiske studier.

Følgende datoer er planlagt for forårssemestret. De ligger alle på fredage
kl. 11.-15.30. Individuel eller gruppevejledning på torsdage. Tilmelding på kolbaek@mail.tele.dk

23. februar (Der tilbydes vejledning den 22 februar) OBS seminaret starter først kl. 13 - Jette Steensen forelæserover emnet "kritisk realisme"
Der læses side 1 till 84: om erkendelse i kontext , subjekt og objekt af erkendelse, i det daglige og i videnskab ; KR's ontologiske , epistemologiske og toretiske antagelser; de forskellige opfattelser.

23. marts (Der tilbydes vejledning den 22 marts)
Der læses fra side 85 till152 om KR opfattelse af virkeligheden som en stratifieret størrelse med forskellige lejer af " virkelighed" som alle skall beaktes på sin egen vis, det tillfälldigt virkeligjorde som är aktuell, det man kan skaffa empiri om , det som inte er direkt tillgängligt men som man skall sluta sig til: underliggande strukturelle sammanhang som fungerer som de kausale mekanismer som genererer det aktuelle og det empiriske

20. april (Der tilbydes vejledning den 19 april)
Der læses fra side 153 till 203: bl a om induktion från et material , deduktion från en teori, uppfattningar om kauslitet , om vetenskap

11. maj (Der tilbydes vejledning den 10 maj)
fra side 204-265: bl a om verifikation og falsifikation, og om förklaring af sociale fenomen som målsttning för vetensskap
 

bullet

8. juni (Der tilbydes vejledning den 7 juni)
Åben.


Hovedteksten er :
Andrew Sayer (1992): Method in Social Science. A realist Approach. London. Routledge. kan købes på nettet, bla via Amazon.com

Bogen er valgt fordi den ikke ekskluderer nogle metoder som uanvendelige. Den er en god metodebog i den forstand, at den beskriver sociologiske metoder i deres egen ret med de fordele og problemer deres brug indebærer.

Desuden planlægges at læse:
Ivor F. Goodson (s007): Professionel viden, professionelt liv - Udkommer på Frydenlund i marts 07.

Petersen KA,S Glasdam, V.Lorentzen (2007): Livshistorieforskning og kvalitative interview (antologi) Udkommer på PUK-forlag forår 07


Steensen, Jette (2007): Veje og Udveje i et felt under forandring En komparativ analyse af rekruttering til læreruddannelse i Danmark og Wisconsin, Aalborg Universitet, Institut for læring, ph.d.-afhandling.

Yderligere tekster vil blive meldt ud ved første seminargang.

Seminaret foregår i foråret på Viborg Seminariet, Reberbanen 13 8800 Viborg. Alle gange i lokale T4

Vi tilstræber, at det ikke bare blir en diskussion av text (som man gerne skall ha läst, något af det i hvert fald som passer till det man self arbejder med, men att vi diskuterer undersögelser)

En av de mest intressante aspekter er at klart skilja mellan vad man kan få ut af kvantitativa studier ( typ kontrollerade försök, survey ,på stor skala) og kvalitatativa såsom dybde interview, etnografisk observation osv , som har hver sin styrke , og kompleterer hinanden; men fr a at även kvalitativa mikro studier kan ge kausale förklaringer. Helt afgörende for til ex Goodson projektet.

Målsättningen att se på allt detta är å ena sidan at styrke våra egna projekter på CVUerne osv , samt afhandlingen, men også at ha något att komma med när man tvingas eller välger att producere " evidence " om vad som " virker " , som man ikke bare kan lave seriöst , med skottspule evalueringar a la PISA.Men det kana laves seriöst.

Det hele beror også på hvordan man kombinerer mikro med kontext, det har Syer en hel del om.Micro er ikke detsamme som subjektiv , relativistisk , konstruktivistisk eller postmoderne. Det kan vaere konkret sagligt og objektiv.

väl mött

Staf

 

bullet

Workshop om livshistorieforskning forår 2007
Der inviteres til Workshop med Professor Ivor Goodson den 11-12 Januar på Viborg Sygeplejeskole. Toldbodgade 12 8800 Viborg

Seminaret afvikles begge dage i lokale 302 på 3. sal

Tilmelding skal foregå til Helena Lynggård SENEST den 3 januar på mail helena.lynggaard@sygeplejeskolen.com

Det SKAL fremgå af tilmeldingen, hvor regningen skal sendes hen. HVis den skal sendes elektronisk SKAL der opgives EAN-nummer og kontaktreference.

Prisen for deltagelse begge dage, incl middag og drikkevarer Torsdag aften, er 500,- kr
Prisen for deltagelse begge dage excl. middag Torsdag aften er: 300 kr.

Forespørgsel angående det praktiske vedrørende tilmeldinger skal ske til Helena Lynggård på tlf: 89273805
Forespørgsel angående det indholdsmæssige skal ske til Karin Anne Petersen på telefon 0045 2381 5520 og mail: Karin.Anna.Petersen@ped.uu.se
eller Kirsten Beedholm på telefon: 89273846 eller mail: kirsten.beedholm@sygeplejeskolen.com

Program:

Ivor Goodson – VIBORG Ph.d.-network on the 11th and 12th of January 2007.

Thursday 11th of January

Friday 12th of January

 

Ivor Goodson arrives from England

Stays at Palads Hotel, Viborg

8.30-9.00

Coffee and bread

12.00-13.00

 

Lunch at the Viborg School of Nursing

9.00-10.00

Preschool teachers:
Søren, Peder, Rene and Claus

13.00-16.00

Plenary session:

International trends

Ivor Goodson, Jette S. Staf C. have 40 minutes to highlight the Neo-liberal trends and their influence on the Educational System in Europe, the US and Africa based on personal as well as theoretical experience.

Debate: Implications for the future: (20 min).

Danish trends

Søren Gytz Olesen, Peder Møller Pedersen og Aase Lydiksen: the UCJ/CVU-construction and the implication for the semi-professions.

Reform of nursing education

& teacher education.

School reforms

(30 min)

Strategies for professional Development in neoliberal times:

Ivor G. has (30 minutes) to introduce his position on life history used as a voice from the oppressed.

General debate (60 min).

10.00-11.00

Social workers: Erik

11.00-12.00

Nurses 1:
Vibeke and Mette

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Nurses 2:
Birte and Kirsten

14.00-15.00

”Folkeskole”(primary + junior secondary) teachers:
Jette

15.00-15.30

Coffee and sandwiches

15.30-17.00

Discussion and plans for future meetings

 

 

16.00-16.30

Coffee break

16.30-20.00

Working in groups - individual supervision by Ivor Goodson in the groups or alone

Especially people from CVU and connected to the network – working with life history

20.00

Dinner

 

Prise for both days incl. dinner Thursday evening: 500 dkr
Price for both days excl. dinner Thursday evening: 250 dkr.
Deadline for registration is January 3rd to helena.lynggaard@sygeplejeskolen.com   

 

bulletEfterårsseminaret 2006

Program for efterårsseminaret 2006 - OBS ændrede datoer Desværre har det vist sig at være problematisk med de først udmeldte datoer, hvorfor vi har været nødsaget til at ændre datoer for de kommende seminargange.

På Efterårsseminaret 2006 koncentrerer vi os om læsning af Bourdieus Distinction. Den første gang er den 26 august på sygeplejeskolen kl 11.

Samtidig er fordelingen af læsningen på de enkelte gange nu på plads. Udover Bourdieus bog Distinction skal vi også læse Hubert Buch-Hansen og Peter Nielsen: Kritisk realisme. Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag, 2005. samt materiale af Gitte Sommer Hauritz (artikler, ph.d. afhandling om sociale klasser) fra Institut for Statskundskab, Århus Universitet 2005)

August:
24. august  - mulighed for vejledning
25. august - seminar kl. 11-15
Pierre Bourdieu´s "Distinction : a social critique of the judgement of taste" Harvard University Press, 2002 siderne xi-xiv og 1-7, samt 9-96 (preface, Introduction og Part I: A Social Critique of the Judgement of Taste)
Indleder: Staf Callewaert


Det mest relevante i Distinction er Del II, siderne 97-397, der handler om socialt rum, felter og de sociale klassers smag holdt op mod baggrunden af deres totale position.
Men man må også forstå hele projektet, som er en sociologisk kritik av den, til hver en tid herskende filosofiske og humanistiske  kultur og finkulturs selvforståelse som værende kultur i det hele taget, uden sociale rødder og villkår, som gælder for alle og som alle skal hente hos de rigtige, kulturens aristokrati.  
Vi starter med at læse og diskutere introduktionen og første del som handler om det. (sammenlagt 100 s.)
Det anbefales også at læse forordet til den Engelske oversættelse, som gør op med den evige indvending om at alt dette er fransk og derfor ikke gælder i andre lande, og slet ikke i Danmark, vil nogle mene.

September:
21. september - mulighed for vejledning
22. september - seminar kl. 11-15
Pierre Bourdieu: "Distinction : a social critique of the judgement of taste" Harvard University Press, 2002 siderne 97-256 (Part II,2,3,4 The Economy of Practices)
Indleder: ?
Fremlægning af eget projekt: ?
 
Oktober:
12. oktober - Ingen vejledning pgs. Goodson - projekt møde
13. oktober - seminar kl. 11-15
Pierre Bourdieu: "Distinction : a social critique of the judgement of taste" Harvard University Press, 2002 siderne 257-317 (Part III,5 Class Tastes and Life-Styles)
Indleder: ?
Fremlægning af eget projekt: ?

November:
9. november - mulighed for vejledning
10. november - seminar kl. 11-15
Pierre Bourdieu: "Distinction : a social critique of the judgement of taste" Harvard University Press, 2002 siderne 308-372 Part III,6 Cultural Goodwill, og siderne 372-396, Part III,7 The Choice of Necessary)
Indleder: ?
Fremlægning af eget projekt: ?

December:
14. december - mulighed for vejledning
15. december - seminar kl. 11-15
Hubert Buch-Hansen og Peter Nielsen: Kritisk realisme. Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag, 2005. samt evt. Gitte Sommer Harrits. (hele bogen ca. 100 sider)
Program: Lektor. Ph.d stud. JETTE STEENSEN, AAU & JCVU/læreruddannelsen vil forelæse over "Kritisk realisme: En tredje vej mellem positivisme og subjektivisme?"

Seminargangen vil omfatte
1.en præsentation af kritisk realisme som udtryk for en aktuel nyere videnskabsteoretisk retning.
2. Eksempel på anvendelse af en kritisk realistisk tilgang i Jette Steensens afhandling om rekruttering til læreruddannelse i Danmark og USA.
3. Åben diskussion som sædvanligt

Diskussionsledere : Prof.Staf Callewaert KUA & Docent K.A.Petersen Uppsala Universitet

Litteratur til forberedelse :
Andrew Sayer (1992): Method in Social Science. A realist Approach. London. Routledge.
Hubert Buch-Hansen & Peter Nielsen (2005): Kritisk Realisme. Samfundslitteratur.Roskilde Universitetsforlag.


Praktiske oplysninger:
Der kan købes frokost i Cafeén og forfriskninger i skolens automater.
Hvis der er behov for at der foretages fotokopiering, vil der blive opkrævet et beløb til dette.
Deltagelse i seminaret er gratis.
 
Tilmedling til maillisten til kolbaek@mail.tele.dk

Alle efterårets seancer afholdes på Viborg Sygeplejskole. Toldbodgade 12 8800 Viborg. Lokale 302. Evt. lokaleændringer meldes ud her på maillisten.
 
For nye deltagere er her link til kort på Krak
 
Vejledning hos Staf og Karin bestilles hos Raymond på kolbaek@mail.tele.dk. Ledige vejledningstider kan ses på vores yahoogruppekalender,
eller oplyses af Raymond.Kolbæk. Vejledningen afholdes også på sygeplejeskolen - 8 sal.
 
Kursuslitteratur:

Hubert Buch-Hansen og Peter Nielsen: Kritisk realisme. Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag, 2005.

Pierre Bourdieu´s "Distinction : a social critique of the judgement of taste" Harvard University Press, 2002 (Findes også i en norsk oversættelse (i uddrag) ved Annick Prieur og Theo Barth (efterordet), indledning ved Dag Østerberg. Det lille Forlag 1995)

evt: Harrits, Gitte Sommer (2005). Hvad betyder klasse? En rekonstruktion af klassebegrebet med henblik på en analyse af sammenhængen mellem klasser og politisk deltagelse i Danmark, Ph.d.-afhandling, Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 426 pp.

Andet:
RUC har et Netværk for Kritisk Realisme her: http://www.nkr.ruc.dk/kritisk.html 

Kilder af Gitte Sommer Haritz:
Harrits, Gitte Sommer (2005). Hvad betyder klasse? En rekonstruktion af klassebegrebet med henblik på en analyse af sammenhængen mellem klasser og politisk deltagelse i Danmark, Ph.d.-afhandling, Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 426 pp.
Gitte Sommer Haritz: http://personprofil.aau.dk/Profil/113023

 
bulletForårs Workshop 2006

I juni 2006 blev der arrangeret en Workshop med Francine Muel-Dreyfus*. Desværre gjorde personlige forhold det umuligt for Muel-Dreyfus at deltage, men arrangementet blev gennemført alligevel med lektor Elisabeth Hultqvist Institutionen för pedagogik - Lärarhögskolan i Stockholm som afløser. Arrangementet bestod af en offentlig forelæsning onsdag den 14 juni kl. 14-17, med titlen: "Hvordan dannes kulturkonservative kønsidentiteter? Tilbage til det evigt kvindelige? Med Frankrig 1940 som eksempel" Her indledte prof. emir. Staf Callewaert for Francine Muel-Dreyfus' forfatterskab og Elisabeth Hultqvist fremlagde,  hvordan hun har brugt Muel-Dreyfus’ forfatterskab i sit eget arbejde. Forelæsningen var velbesøgt.
De efterfølgende to dage blev der gennemført en workshop, hvor kandidater, ph.d-studerende og ph.d.'er fremlagde deres projekter til diskussion og kritik. 25 deltog i workshoppen. Se program nedenfor.

           *Professor Francine Muel-Dreyfus – en af Pierre Bourdieus tidligste studenter og medarbejdere fra tiden på L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
           Centre de Sociologie Européenne, - kommer til Viborg. Muel-Dreyfus medvirkede tilmed i mange af Bourdieus projekter, efter at han var blevet professor på
           Collège de France.
 

Torsdag den 15. juni

Fredag den 16. juni


9.00-9.30 Introduktion til workshop, praktiske oplysninger.
Kort præsentation af deltagere - incl. kaffe
Karin Anna Petersen og Raymond Kolbæk
 


9.00-10.15: Oplæg Staf Callewaert:
Hvordan kan vi stå imod den postmodernistiske konstruktion ?

 


10.15-10.45: Kaffe
 


9.30-12.00:  Åben individuel vejledning v
Elisabeth Hultqvist, Staf Callewaert og Karin Anna Petersen.

 


10.45-12.00: Diskussion og opsamling
Elisabeth Hultqvist – Staf Callewaert:
Habitus-felt-profession

Afslutning v. Karin Anna Petersen
 


12.00-13.00: Frokost
 


12.00-13.00: Frokost


13.00-15.30: Workshop med præsentationer -åben for alle.
Forudsætter et engelsk abstract på ca. 1-3 sider incl. en præsentation af sig selv, der forud for workshoppen blev fremsendt til Francine Muel-dreyfus og Elisabeth Hultqvist

Sygepleje: Fremlægning af projekter
 

 
13.00-14.30 Sightseeing – Viborg domkirke og by  

Hjemrejse


15.30-16.00: Kaffe
 


Pædagogik:
Fremlægning af projekter
 


17.30-19.00: Skole, hjem og Folkeskolen:
Fremlægning af projekter

Metodologi: Fremlægning af projekter
 


20.00: Buffet på Sygeplejeskolen
 

 Litteratur:

bullet Muel-Dreyfus, Francine. 2004. ”Uddannelse, jobforventninger og knuste drømme”.I: Karin Anna Petersen (red.) Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund, København (findes også i Karin Anna Petersen (red.) (2001) Praktikker i erhverv og uddannelse. Akademisk.)
 
bullet Muel-Dreyfus, Francine. 2001. Vichy and the Eternal Feminime: A contribution to a Political Sociology of Gender. Duke University Press. Durham.
 
bullet Elisabeth Hultqvist: Segregerande integrering - En studie av gymnasieskolans individuella program 2001 Serie: Studies in Educational Sciences nr 38 Doktorsavhandlingar
 
bullet Elisabeth Hultqvist: Jag tycker det är för slappt -- Om pedagogiken på det individuella programmet Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 14 1998 http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-14.htm

________________________________________________________________________

Arrangør: Ph.d-netværket Viborg-Kua ved professor, forskningsleder Staf Callewaert, lektor docent Karin Anna Petersen Uppsala Universitet, underviser Raymond Kolbæk, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted cvu vita, Elisabeth Hultqvist, Stockholm Lärarhögskolan; og Viborg Seminariet, CVU Midt-Vest.

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08