Projekter
Startside Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside

På denne side findes links til og beskrivelse af pædagogiske IKT projekter som jeg har deltaget i.

Klik på logoerne for at komme til projektsiderne.

 

 

Sygepleje - Informatik - Pædagogik (1997-1999)

 

 

Dette projekt var det første fælles IT-projekt som de danske sygeplejeskoler gennemførte. Formålet var at skabe erfaringer med anvendelse af teknologistøttet undervisning i sygeplejerskeuddannelsen og skabe grundlag for oprettelsen af 4 regionalt placerede Informations-, Kommunikations- og Teknologi- ressourcecentre til brug for sygeplejeskolerne. 

Du kan se den gmle hjemmeside som den så ud inden den blev taget af nettet her NY

 

 Nursing Informatics Generic High-level Training in Informatics for Nurses General Applications for Learning & Education - 

 NIGHTINGALE(1996 - 1999)

 

 

Var et nøgleprojekt i planlægningen og gennemførelsen af en strategi for træning af sygeplejeprofessionen i anvendelsen af sundhedsnformationssystemer. Projektet udviklede og testede undervisningsmaterialer baseret på curriculumudvikling, computerbaseret  undervisningssoftware, samt  referencematerialer på CD-Rom, i bogform og via WWW. Klik på logoet for at komme til projektets hjemmeside, der stadig er aktuel. Prøv den interaktive version af lærebogens kapitel om klassifikationer, der bruger animationer og elektronisk stemmeoplæsning som midler til kommunikation af budskabet.

 

Projektets danske partner var Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning - DISS  Deres hjemmeside eksisterer ikke længere, da instituttet er nedlagt og aktiviteterne overført til det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Århus Universitet, Institut for sygeplejevidenskab.

 

 

Netværksbaseret Anatomiundervisning (1998-1999)

 

Et projekt, hvor universiteternes sundhedsvidenskabelige falkulteteri samarbejde med sygeplejeskolerne i Sønderborg, Randers og Viborg, udviklede en prototype på en anatomisk billeddatabase, dels som et forfatterværktøj for undervisere i anatomi og et studieredskab for de studerende.

 

 

 

IKT-efteruddannelse For Sygeplejelærere og ledere (1999-2000)

 

 

 

Formålet var at implementere erfaringer og resultater fra SIP-projektet omkring etablering af en virtuel IKT-infrastruktur og et IKT-ressourcecenter til brug for de involverede sygeplejeskoler samt igangsættelse af efteruddannelsesaktiviteter omkring faglig og pædagogisk anvendelse af IKT i sygeplejerskeuddannelsen. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem Den Sønderjyske Sygeplejeskole, H:S, Sygeplejerskeuddannelsen, Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt og Viborg Sygeplejeskole.

 

Hvis du klikker på logoet vil du blive ført til IFS-hjemmesiden som den så ud ved projektets ophør.

Klik her og du vil blive ført til den lokale projekthjemmeside for Viborg Sygeplejeskole, som den så ud ved projektets ophør.

De fire projektlederskoler havde hver deres lokale hjemmeside, der fungerede som udstillingsvindue og inspirationskilde overfor kollegerne på landets sygeplejeskoler.

 

 

SIP, An@tomi og IFS projekterne var støttet af Center for Teknologistøttet Uddannelse - CTU

 

 

 

Opdateret 20-02-06 .

 

 

Startside ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08