Studiets opbygning
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Oversigt over masterstudiets opbygning

Studiet udbydes i et samarbejde mellem Sygeplejeskolen, Viborg Amt og School of Nursing, Deakin University, Melbourne, Australien og udløser en international anerkendt Master in Nursing grad. (Master of Health Science (Nursing)) (Studiet benævnes H771 på Deakins hjemmeside)

Studiet er normeret til 3. års deltidsstudier opbygget af  12 moduler. Hvert modul udløser ECTS-points og er en selvstændig enhed der afsluttes med eksamen. Der skrives 1 til 2 opgaver, assignments, i hvert modul. Disse samt den afsluttende forskningsrapport skrives på engelsk, ligesom en del af seminarerne foregår på engelsk.

Studiet er tilrettelagt således at der afholdes fremmødeseminarer i Viborg i hvert modul. I resten af studietiden vedligeholdes kontakten til såvel de nordiske som de internationale underviserne via E-mail og internet-baserede samarbejdsfora.

Læs mere om uddannelsen på Viborg Sygeplejeskoles hjemmeside her eller på School of Nursing, Deakin University's hjemmeside her

Hvert semester indeholder to moduler. På 2. studieår 2. semester er der et obligatorisk modul og mulighed for at vælge 1 af 2 valgmoduler. På 3. studieår gennemfører man et forskningsprojekt under vejledning.

Linkene ved kursusnumrene fører til kursusbeskrivelsen på School of Nursing, Deakin University's hjemmeside. Der hvor teksten ikke er rød og understreget er modulbeskrivelsen endnu ikke lagt op på Deakins hjemmeside.

Skal opdateres, idet der er sket ændringer i fagsammensætningen. Kontakt venligst Sygeplejeskolen for seneste nyt på mail: EVU-sygeplejeskolen@vibamt.dk  eller klik på studiebeskrivelsen for at se denne.

Studie nr. H771 Master of Health Science (Nursing)

 

Studieår Semester Kursusnr. Titel Modulemner
1. studieår  1. semester HNN705 Den terapeutiske dimension Sygeplejenarrativer

Evidensbaseret sygepleje

HNN 714 Den etiske dimension Etik i sygepleje

Bioetiske begreber og teoridannelser

2. semester HNN 706 Den refleksive dimension Refleksive processer som grundlag for sygepleje

Implicit og eksplicit viden i sygepleje

HNN 708 Kundskab og praksis Begrebsliggørelse af praksis

Kundskabsformer i praksis

 
2. studieår 1. semester HNN 702 Omsorgsdimensionen Omsorgens natur i sygepleje 

Metoder til at afdække omsorg i sygepleje.

HNN 728 Forskningsmetoder i sygepleje Forskningstilgange til afdækning af viden og kundskab i sygepleje
2. semester HNN 722 Forberedelse til forskningsprojekt (Afhandling) Introduktion til afhandlingsarbejdet

Indkredsning af eget forskningstema

HNN 715 Den ledelsesmæssige dimension i sygepleje Ledelse i sygepleje før og nu

Teori om ledelses, forandring, styring mm.

 
3. studieår 1. semester HNN 719 Afhandling

Gennemføre forskningsprojekt

Skrive afhandling

2. semester

 

Opdateret 20-02-06 .

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08