Sundhedsnet
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op

Her kan du se det materiale jeg anvendte til mit indlæg på Sundhedsnetværkets temamøde om: Ph.d.- studier i sundhedssektoren - forskellige emner, modeller og erfaringer Tirsdag den 11. september 2001,kl. 14.00 – 17.00 Krogstræde3, i lokale 2.126, Aalborg Universitet.

 

Mit ph.d.-studium omhandler, (Min projektbeskrivelse kan ses her)hvordan de studerende oplever det, når IT foretager sit indtog i en omsorgsuddannelse som sygeplejerskeuddannelsen. Hvorledes udvikler sociale forandringsprocesser sig under påvirkning af Informations og kommunikationsteknologiens synlige og mindre synlige påvirkninger i sygeplejerskeuddannelsen? Særligt vil spændingsfeltet mellem Informations- og kommunikationsteknologiens teknologiske logik og omsorgslogikken være i fokus for udforskningen, ved at undersøge de studerendes holdninger og handlestrategier over for den stigende anvendelse af IT i uddannelse og praksis. Projektet har et sociologisk (Pierre Bourdieus teoriunivers) og et teknologikritisk ben (Neil Postmans teknologikritik). Metoden er komparativ, hvor der afdækkes og undersøges relevante parametre mellem en dansk sygeplejeskole, der er i en begyndelsesfase med at integrere IT i undervisningen og en australsk sygeplejeskole, der er avanceret bruger af IT i uddannelsen.

Jeg kom i mit oplæg ind på forhold som objektivering og udforskning af eget felt, da disse dels er centrale i Bourdieu-universet og dels har direkte betydning for det at være ph.d.-studerende i egen kultur. Ligeledes beskrev jeg den finansielle og arbejdsmæssige model, der specielt er udarbejdet for mit ph.d.-forløb, samt kort orientere om den særlige ansættelses- og ansøgningsprocedure for ph.d.-studier, der er udviklet i Viborg Amt. Endelig kom jeg med personlige betragtninger om det at være ph.d.-studerende i et ikke forskermiljø.

 

Under forberedelse til dette indlæg har jeg fundet de almene Ph.d. -regler frem. De er sakset fra magisterbladet nr. 10-2001 og kan læses ved at klikke her.

 

 

Opdateret 20-02-06 .

 

Startside ] Op ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08