Sygeplejeprocessen
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Undervisning Master Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op
Litteratur
Links

Her kan du læse om programmet for temadagen om“Sygeplejeprocessen og standardplejeplaner udfra en kritisk analytisk synsvinkel.” på kurset “Dokumentation i sygeplejen” der afholdes af Sygeplejeskolen i Århus den 19 april 2002.

Timerne fokuserer ikke som sådan på en kritik af sygeplejeprocessen, men vi vil forsøge at se kritisk på den måde sygeplejersker anvender processen, og de systemer den indgår i med særligt blik for anvendelsen af computere.

Hvordan sygeplejersker nærmer sig og interagerer med patienten afhænger af deres værdisyn, forståelse af sygepleje og erfaring. Disse faktorer er afgørende for hvilke data sygeplejersken finder relevante at indsamle, hvilke opgaver der prioriteres og hvilke beslutninger der træffes.

Sygeplejerskers grundlæggende syn på sygepleje og hvad der opfattes som den primære rolle har derfor betydning for arbejdsmetoder og for hvilke støttesystemer og hjælpemidler man gør brug af. Men denne erfaringsbaserede praksis kan komme på kollisionskurs med den indbyggede teknologiske logik som de sygeplejeinformatiske værktøjer (epj, klassifikationer diagnosesystemer mm.) besidder.  Derfor er viden om de logikker der ligger bag begreber og værktøjer væsentlig for om man kommer til at styre værktøjet eller værktøjet styrer en.

På dagen vil vi komme omkring temaer som

            Sygeplejeinformatik

Sygeplejeprocessen,(herunder sygeplejediagnosen),

Klassifikationer for sygepleje  (SKS, ICNP, SMDS)

Kliniske standarder (med tilhørende standardplejeplaner)

Referenceprogrammer

Evidensbaseret praksis/klinik (VIPS)

Kvalitetsbegreber.

Sygepleje og Internet

E-learning og sygepleje

Pervasive computing og konsekvenser for sygepleje.

 

Hensigten er, at give et overblik over nutidige og mulige fremtidige tematikker inden for dokumentationsfeltet i sygepleje.

Vær opmærksom på at der kan være kommet nyere og måske bedre litteratur inden temadagen afholdes.

Med venlig hilsen

Raymond Kolbæk

Opdateret 20-02-06 .

Startside ] Op ] Litteratur ] Links ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08