Thisted afdeling
Startside Op Om mig E-learning Mit PH.D.-projekt Links Master Forelæsningsnoter Projekter At være på nettet Nethumor Hvorhen lille du ? Fronter Tips Patient-Sites Ph.D.-Gruppen Informatiknyt Præsentationstek.

Startside
Op
Litteratur
Links
Præsentationer
Spørgeskema

På denne side findes program, kilder og links for undervisningen i Sundhedsinformatik på 6. semester, efterår 2003.

 

Hele kursusbeskrivelsen

i printervenlig pdf-format 

klik her

Kære Studerende på hold Februar 2001

Thisted afdeling

 

 

Her er links til de hjemmesider som blev besøgt i undervisningen i fredags

 

E-lærebog i EPJ-klassifikation (ICNP) http://nightingale.nurs.uoa.gr/icnp/contents.htm

Neurologisk Øjensimulator: http://cim.ucdavis.edu/EyeRelease/Interface/TopFrame.htm

E-læreprogram I syge/basebalance: http://www.tmc.tulane.edu/anes/acid/

Anæstesiapparatsimulator: http://www.simanest.org/VAMUSWest.html

E-Håndbog I I/V terapi: http://www.ivteam.com/

The Visible Human Project: http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html

 

Rhesussim - simulator for træning af genoplivning http://www.sophusmedical.dk/default.php3

 

Hjemmeside med lungelyde: http://www.vh.org/adult/provider/internalmedicine/LungSounds/LungSounds.html

 

Samling af hjemmesider om spædbarnsdød, herunder link til Simon Rimon Juul's side: http://www.hannefoldagerelvig.dk/AmalieLeonora/Links.html

 

E-læringprogram for EPJ i Viborg amt http://www.key2know.dk/EksterneFiler/E-Learning/WBT/popup_EPJ/bottom.html#

 

Diskussionsgrupperne på nettet, herunder "DK-Helbred-Sorg-Krise" kan også nås fra Google's hjemmeside

 

 

 

 

 Program

Sundhedsinformatik på 6. semester

Viborg Amts Sygeplejeskole - Thisted Afdeling

Mandag den 20/10 kl. 9.10 - 12.00

Onsdag den 22/10 kl. 8.15 - 11.15

Fredag den 24/10 kl. 9.10 - 13.15

Mandag den 20/10 kl. 9.10 - 12.00

Lektion 1          Holdninger til sundhedsinformatik – lille Gallupundersøgelse på klassen Hent spørgeskemaet i menuen

 

lektion 2-3        Her vil vi se på og drøfte dele af følgende spørgsmål

Hvad er Sundhedsheds- og sygeplejeinformatik ?

Teknologiopfattelser og teknologibegreber.

Computerkultur og Sygeplejekultur.

Hvordan kan det være at det dukker op i sygepleje nu ?

Sygeplejes udvikling i et informations- og samfundsvidenskabeligt perspektiv.

Samfundet og sundhedsvæsenets udvikling set i såvel et teknologisk som humanistisk perspektiv

Hvilke områder af sygeplejen beskæftiger informatikken sig med ?

Kvalitetssikring, standarder og klassifikationer.

Etik og databeskyttelse.

Klinisk tænkning, sygeplejeinformatisk belyst.

Hvilke værktøjer det gør brug af ?

Sygeplejes konkrete værktøjer til informationsstyring og vidensproduktion.

            Teknologikritik

            Medicinsk teknologivurdering.

Sygeplejeinformatiks anvendelse i sygepleje: klinik, administration, undervisning og forskning.

Hvilken betydning har det for sygepleje’s selvforståelse ?

Sygeplejeviden, færdigheder og kompetencer i et informationsvidenskabeligt perspektiv, herunder påvirkninger af sprog, viden, færdigheder, kompetencer og kultur.

Menneske - maskininteraktion i et sygeplejeperspektiv.

            Hvilke projekter er vigtige at have kendskab til såvel lokalt, regionalt, nationalt som internationalt.

Uddannelse:

SIP, An@tomi, IFS, Sygeplejeprocessen via IKT, NIGHTINGALE, MILE m.fl, IT-EDUCTRA

                        Ledelse:

                        Fælles sprog, ICNP, SKS, DRG-projektet, G-EPJ.

Klinik:

Metodebogsprojekter, Fælles journal-projekter , Evidence-based practise projekter, Kliniske databaser

Forskning:

TELENURSE/TELENURSING, HEP, Det Nationale Indikatorprojekt. Referenceprogramsekretariatet, den gode medicinske afdeling - DGMA.

 

Onsdag den 22/10 kl. 8.15 - 11.15

Lektion 1-2        Elektronisk Patient Journal.  opbygning, fordele og problemer og udbredelse belyst ved multimediamateriale fra

                        NIGHTINGALE-projektet og Nettet

lektion 3            IT-kompetence for sygepleje udsprunget af kravene til evidensbaseret praksis

 

Fredag den 24/10 kl. 9.10 - 13.15

lektion 1-2         Introduktion til sygeplejefaglig anvendelse af Internet.

Forskellige CD-rom materialer indenfor patientundervisning og klinisk undervisning demonstreres.

 

lektion 4-5         Sygepleje, IT og fremtiden (et kig i krystalkuglen)

Opsamling og præsentation af gallupundersøgelsen.

Afrunding via videoen "Imagine".

 

Du finder litteratur, relevante hjemmesider og de elektroniske præsentationer der anvendes til undervisningen ved at klikke i menuen til venstre på denne side.

Opdateret 20-02-06 .

 

 

Startside ] Op ] Litteratur ] Links ] Præsentationer ] Spørgeskema ]

Copyright © 2008 rk
Oprettet den 07.august 2008
Opdateret 07-08-08